Maculog an boot kan mga taga-RHU

qui Tang Tacio

Grabe daa an muromuto kan mga taga-RHU sa Virac por sobre sa pagbalga kan mga reglamento sa quarantine kan mga opisyal nin agencia na iyo an mina-implementar caini.

Maguiromdoman na dati nang pinaghoronan na an mga maabot na Locally Stranded Individuals (LSI) dapat na mag-agi sa assessment kan Municipal Health Office para sa 14-day home quarantine. Bago caini, dapat mainspeksyon kan MHO an harong kan LSI kung ini puedeng gamiton sa quarantine.

Segun sa reglamento, dapat may sadiring cuartong dadagosan an LSI para sa strict home quarantine.

Alagad, dae palan ini nasunod kan mag-abot an duwang aki nin mga halangkaw na opisyal kan DILG, sabi kan mga taga-RHU.

Nakasakay palan daa ini sa van haring Maynilang Kayganda y dae man kaiba duman sa bus kan Balik Happy Island Program kan capitolyo.

Ngonian, sinundo daa ini kan mga magurang asin diniretso paribod sa saendang mga harong, na dae ngani naheling kan personajes kan MHO kung puedeng gamiton sa home quarantine.

Sayang daa an kamas-kamas kan mga taga-municipio sa pagpasunod kan reglamento kung an mga tawong nanunungdan iyo man sana an mabalga caini.

Ginibo man sigurong APOR an mga nag-abot na aki caya dae na pinaagi sa MHO, he! he! he!

Segun sa mga nacaisi, bako man sana daang taga-RHU an nahayblad kundi an iba pang mga tawo lalo na itong amo man sa DILG na an aki pina-quarantine nin pitong aldaw sa CATSU matapos makaparibod hari sa Tabaco. Guiromdomon na an lo mismong dating regional director kan DILG nagpa-quarantine sa ospital pakaabot kan grupo niya hale sa viaje sa Israel.

*****

Igua man nin pakinabang an halangkaw na pamasahe sa mga pampublicong sasakyan ngonian na puede nang magruluwas an gabos sa MGCQ.

Minsan pigatugotan na an paglamierda sa kalsada, dae man nagdurupon-dupon an mga tawo ta an cadaclan nanghihinayang sa gastos sa pamasahe kung mapabanwa, atang bawal pa magsugnod sa motor.

An puede sanang mamasyar iyo an dae napagal magbatlay, an mga may sadiri nin bisikleta, motor o carruaje, pati na an mga orag-oragon na APOR na bayad nin public an pigasakyan na service vehicle.

Sa Junio quince, maheling ta naman kung “new normal” na an ipasunod o caya dati pa man siempreng MGCQ.

*****

Sinakayan na naman nin mga politico an isyu sa Kinaw diyan sa Palnab na soboot gigibohon na shipyard kan mga aqui ni gobernador.

Segun sa mga nacaisi, kan maheling daa an isyu na nakaluwas na sa Fb, dagos daang inapodan kan politico an amo sa DENR regional office tanganing orderan an PENRO sa Islang Maogma na mag-conducir nin magcacanigong imbestigasyon.

Dati nang saro sa mga recomendasyon kan MENRO report sa alcalde kan Virac na maghagad nin asistencia sa DENR o EMB tanganing madeterminaran ang nangyari sa Kinaw, sukolon an danyos perwisyos sa hunasan, baybayon y suba tanganing makapagtasar nin penalidad an gobyerno sa mga responsable.

Cotana pinabayaan na ngona an municipio, lalo na an oficina ni alcalde Posoy, na iyo an maghiwas tanganing dae maatian an proceso kan imbestigasyon.

An mga posibleng pagbalga sa ley iyo an pagpatrabaho sa laog kan GCQ, daeng aprobadong ECC o magcacanigong permiso sa DENR, daeng zoning clearance o building permit, y an pagkadistroso kan anuman na naafectaran caining parte nin baybayon, dagat o suba.

Halaton ta sana kung ano an resulta kan imbestigasyon…

*****

Nagpatanid na an Population Commission na mahalangkaw an bilang nin unintended pregnancies o dae tuyong pagbados dahil sa quarantine.

Iyo ini an saro sa efecto nin curfew sa banwaan. Dae puede magluwas caya dae makapaputok sa Calle Mabole an mga mahilig. Mayad kung sanay na maggamit nin patos sa saday na payo si mister, he! he! he!

Marinas na maadalan ini an bagay na ini tanganing maisihan kan mga local na gobyerno kung caipuhan isabay sa mga relief goods an pamatos sa payo, he! he! he!

Sa Deciembre maisihan kung pira man na mga ogbon an nadagdag sa bilang kan mga tawo sa Islang Maogma…

*****

Cincuenta porciento sana an magiging capacidad sa mga simbahan sa mga misa. Entonces, an mga paradasal sa laog, y an mga chismoso sa luwas….

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d