Haen an price freeze?

qui Tang Tacio

Duwang semana na sana, matapos na an quarantine, kung dae na magbago an isip kan gobyerno ni Pay Digong.

An desisyon madepende sa pagheling kan DOH kung an mga kaso nin COVID-19 sa Luzon gahababa na lamang o gahalangkaw pa.

Ta an virus na ini habo man magpa-quarantine, dacula an posibilidad na modified quarantine naman an ipasunod. An gustong sabihon, duman sa dacul y sige an paglangkaw kan kaso, padagos an lockdown.

Harimbawang masuerte an isla na daeng magbotwang kaso minsan dacul an nacalusot sa mga bantay sa pier y baybayon, baad harion na an ECQ uya.

Alagad, ta gadacul an kaso sa Albay y Camarines Sur, baad ipadagos pa an No Sail policy kan Coasr Guard. An gustong sabihon, dae muna nin viaje an mga lantsang pampasahero pati na an mga bus.

Sa masunod na mga aldaw, magsunod an gabos sa kapagbootan nin gobyerno tanganing dae kita maolakitan. Dae magpilosopo sa mga bantay sa checkpoint, na cotana dapat niyong pasalamatan sa saendang sakripisyo sa nacaaguing bulan sagcod ngonian.

Pasalamatan sa cada pag-agui sa checkpoint, magduhor kung iguang icataong mirindalan. Kung ika maribong na an payo sa katatambay sa harong, mas lalong maribong an payo mo kung ika an pabantayon sa checkpoint, baya an familia para asikasohon an seguridad kan isla laban sa COVID-19.

Mabalos na golpi sa mga pulis, Coast Guard, Army reservists, asin iba pang mga voluntad an pagtabang.

*****

Dapat kitang magpamibi asin tabangan an comunidad laban sa helang na ini, lalo na ta dacul pa an nacalusot sa mga checkpoint.

Ta dacul na an kaso sa ibong, marigmat na mata asin taringa an caipuhan sa pagbantay sa mga baybayon. Posibleng saro o magcapira sa mga maabot an madara kan virus, makitsismis sa mga kanatad o makiinoman sa mga padi.

Dae pa naman natarman an cadaclan, lalo na sa barangay, na magsul-ot nin face mask kung nasa luwas kan harong. Dacul kang maaguihan na gaoromon-omon sa kanto o sa tindahan, daeng mascara y dae pang social distancing.

Caya kung aatid-atidon mo, bako an mga health worker an maenot na magkaka-COVID-19 kundi an mga kairiba sa harong kan iguang helang, mga mahilig sa tsismis asin an mga drunken master.

*****

Pigtugotan na palan kan gobyerno an mga provincia y municipio na mag-realign kan saendang 20% Development Fund tanganing magastos laban sa COVID-19.

Ngonian, isi kan publico (lalo na an mga aqui ni Nestor) na an fondong ini iyo an pigakuahan nin cuarta para sa proyecto kan local na gobyerno.

Alkansiya ini nin mga politico, lalo na itong mga nakatukaw na pirming tibawi kan gastos sa pamakal nin botante. Kung an elegido harani sa alcalde o gobernador, natural puede kang matawan nin proyectong minilyon an halaga.

Caya ngani pigahororonan na sana an budget para sa masunod na taon, pigabaranga-banga na an mga contrata kan alcalde y pag-iribang kaalyado, he! he! he!

Caya an banwaan dapat magma-an sa saendang mga opisyal. Helingon an mga pa-bidding kung an mga ini para sa COVID-19 o para sa COPIT-19.

*****

Sige an burotwa nin mga personajes y politico na gadonar sa laban contra COVID-19.

An suspendidong gobernador nanaltag nin bagas duman sa mga na-stranded na mga estudyante kan CSU diyan sa Cavinitan. Naheling man si Bise Mayor Boroy kan Bato nanao nin noodles sa mga parasikadsikad.

Si alcalde Bos Te binaranga an saiyang sambulan na suweldo para sa mga tricycle driver y pedicab driver duman sa Calolbon. Igua man nin capitan sa Virac na nagdonar man kan honorarium niya sa constituentes nin ibang barangay. Duman sa Calolbon, an enterong opisyales kan Lictin ginamit an saendang honorarium para ipamakal nin pagcaon para sa saendang mga pobreng residentes.

Mayad ining mga kaisipan, lalo na kung bakong politica an nasa rikod kan donasyon. Magayon na pangarogan kan iba, alagad itong talagang dae man nin ikapanaong politico, lalo na kung kalaban kan nakatukaw, hare na tabi pagpilit ta maculog sa boot.

Mayad an iguang negocio o caya dati nang maimo ta dae na maisip na bawion sa fondo nin gobyerno an cuartang idinonar. An masakit kung an politico dati nang makunit, dae nabutbot an pitaka y talagang kuripaying, ta ciento porcientong mangontrata ini tanganing mabawi an donasyon, pwe!

*****

Inaapodan an CIDG asin an pulis na bako sanang mga overpriced na alcohol an pagparareparohon.

Sabi kan mga reclamador, hilingon man daa kan autoridad, lalo na kan DTI y municipio, an presyo nin bakalon sa saod y mga daraculang tindahan.

Sarong ejemplo an sogoc (nin manok, bako nin tawo), na dating pigapabakal na dos cientos dies an cada tray, o caya siete pesos an saro.

Ngonian daa, gaabot na an presyo sa dos cientos nobenta an cada tray, o caya halos dies pesos cada saro.

Haen an price freeze?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: