DAI MAGSAWÂ MAG GIBO NING TAMÂ

efren ETASOR sorra

 

antes mang-atom ning iba

porbahang bilikon ang mata

i-focus sa saimo man sana

 

nganing maheling ang totoo

mga nakatagong pagkatawo

 

tibaad grabe kang masil-ipan

na mga sikreto mong ataman

 

na binaduan ning kahambogan

ga silak-sigak sa kaplastikan

ginahang sayod ning kabubuwaan

 

maski inano mong tago kaan

mabasang sanang pusngik an

sa sarong sabrit ning katotoohan

 

kaya imbes mang-atom sa iba

mag gibo ka na sana

ning ika-ayad sa sainda

irespeto ka pa ninda

 

dangan dai ka na magsawâ

sa pag gibo ning tamâ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d