burabod | efren ESTADOR sorra:

JUNIO 18, 2023: 84!

sagcod ngonian adian pa

ang mga pileges ning ugma

sa gurang kong pandok!

 

kaogmahan na buminuswak

casu banggi sa ardci

ika-84 kong birthday

 

spontaneous na pahayag

ning mga simpleng pangyayari

caidto pa, pero nagpabuswak

ning mga puso.

 

pantomina ning duwang pilay

ni estela casi etasor

na nakaparingaw kang

saindang mga sugcod

 

presencia ning familia

magkapilang mga hablon

sacong mga apong aki

 

ngonian na aga

huto na naman sinda

binayaan na naman

kang sakong saday na familia

 

si peachy, gerry, alek & luke

paribod na sainda sa legaspi

si abeth, sa manilang magayon

maski si nennen, pa-olongapo

ta igwang aatenderan na event

 

kaya solo na naman

caiba ang katuwang

 

pero puno ning kaugmahan

ang buhay ko dahil sa

mga nangyare kasu banggi

 

sa ika-84 kong birthday

salamat sa gabos.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: