Isip-Isipon Ta | qui Tang Tacio:

Post for December 7, 2022

Magayon na mareparo kan sisay man na miembro nin Sangguniang Panlalawigan an presencia asin trabaho kan mga nanunungdan sa mga agencia nin gobyerno nacional sa Isla Maogma, arog kan BIR, CSC, DENR, DPWH asin iba pa, lalo na itong mga among taga-ibong.

Magcapira nang reclamo an nagluwas contra sa mga jefeng cadaclan na aldaw nin semana wara sa saiyang oficina sa Virac.

Saro daa digdi an amo sa DENR-PENRO diyan sa San Isidro Village, na pirang vez cada bulan minaviaje sa kung saen na lugar nin Pilipinas para sa mga miting y seminar.

Caya ngani daa aburido na an mga tawong iguang transaksyon na dapat an papeles pirmahan kan amo, ta pigaabot nin sobrang duwang bulan bago maaprubahan an transaksyon.

An pirmi daang paglamyerda kan amo sa DERN saro sa rason kun ngata nag-isip nin bag-ong polisiya tanganing dae maakusaran ning pagbalga sa Anti-Red Tape Act.

Segun sa reclamador, an gibo daa diyan kan mga magulang na empleyado sa DENR, dae reresibihon an saimong surat o papeles kung wara sa Isla Maogma an amo.

Pabalikon ka na sana daa kung nag-abot na an jefe, saka na ninda iresibe asin aasikasohon. An problema, harimbawang aaboton nin tolong aldaw an paglakaw kan papeles, malarga na naman an amo.

An resulta, mapoon ka na naman sa poon.

Ano daw kung gibohan man nin ordinansa an mga paralakaw na mga amo ninb agencia de gobyerno sa isla na magtener man lamang sa saendang oficina magpoon alas siete y medya nin Lunes sagcod alas cinco nin hapon nin Viernes?

Ini kung dae man sinda paapodon kan regional office o duman sa Maynilang kayganda.

Marinas siguro na minsan daeng poder an gobernador na pugolan an mga ini sa paglarga kung working day lalo na kung iguang orden an nasa itaas, magpaisi man lamang sa Provincial Information Unit tanganing maibalangibog sa publico, bako sana sa familia ni Nestor, na an amo nin PENRO o DPWH malarga y wara sa saiyang oficina sa mga aldaw na ini.

Kung miting man sana siguro sa amo sa regional office, puede man sinda magbali online o sa Zoom tanganing dae na mawaran nin mahalagang oras an publico (ata baya cabali an nabayaan ni Nestor).

Hilinga nindo an nangyari kan sipaon nin alistong politico an taga-islang district engineer, an nagsalidang taga-CamSur maabot Lunes na hapon o Martes na odto, tapos malarga Hueves na hapon o Viernes na aga.

Lugi an mga parabayad nin buwis sa daendatang gibong ini. Caya Inaapodan an sisay man na bocal na dae gainit an lubot sa SP, na mag-isip-isip man para sa kad-ayadan kan saiyang constituentes.

Sabi ngani nin sarong retiradong opisyal sa gobyerno, ano daw ngaya ta sigeng larga an mga opisyal para mag-training, ta an pacahona niya daa caya ngani kinahang sinda sa puesto, anas na sinda eksperto sa trabaho?

Sayang na wara na si Tia Trining, dacula cotanang kabawasan sa gastos para sa gobyerno kung uya na sana sa Virac magpa-training, lalo na sa mga taga-DepEd ta mabaryo sana nin kudal…

*****

Igua man nin halaga an kaisipan kan DILG na dapat daang iguang escort an mga aquing macaroling ngonian na Kapaskuhan.

Atang sigurado nang ligtas an mga ini sa aksidente y mga salbaheng tawo, dae pa makagat nin gadya.

An mayaman-yaman na familia puedeng mag-empleyo nin sikyo para bantayan an saendang mga aqui. An mga iguang poder puedeng maghagad nin police escort. Siempre an daeng ikabayad mapasensya sa barangay tanod, he! he! he!

Biyo-biyoon na cotana kan DILG: mag-orden pa sindang na tercio an barangaan sa ganancia. Kung tres cientos an nakua sa pagkanta nin duwang oras, makakua nin sanggatos an bantay na tanod, he! he! he!

An mga gurang na macaroling masqui dae nang bantay. Pero kung anas mga lalaki an mag-paaram na macaroling, dapat bantayan nin agom na babaye, ta baad pag-abot sa tamang harong, magpahubon, he! he! he!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: