Isip-isipon Ta | qui Tang Tacio:

Ang milagrong pigaluto sa Dificelco

Magpoon ngonian, dae na siguro masakitan an mga mahagad nin tabag, ay sala, tabang palan qui Congressman Yoloyo.

Pinapaisi an gabos na bukas na an congressional district office adyan na sa edificio sa tampad kan ARDCI Corporate Inn.

Kaya pabor ini sa mga hari sa ibang banwa ta pagbaba sa terminal nin van diyan sa VTC o kaya sa boulevard, puede na nindang batlayon an oficina ni Cong Yoloyo, bakong arog kan mga nacaaguing bulan na golpi pa an gagastoson na pamasahe papunta sa Batalay tapos an aabtan mo saradong trangkahan y wara pa an congresista o sisay man na hinubunan.

An masakit sana caini, tibaad dae matawan o makurangan sa oficina ni Yoloyo an mga parasolocit, magdagos sa harong o oficina ni alcalde Samuel, an piga encaminar na magdalagan bilang congresista sa 2025, he! he! he!

Manganaan si Mayor Laynes, he! he! he!

*****

Minsan ginatos an nag-atender kan pabertdey ni Gob Boboy Senior, sobra-sobra daa an pagcaon na pigluwag sa mga lamesa.

Iguang litson, caldereta, buttered vegetable, buyod, menudo, prutas, chocolate cake, kakanin, puto, fruit salad, serbesa, ladies drink, red wine, whisky, brandy asin tubig.

Sige daang ribot an gobernador, ga paris sa baso niya sa pagribot sa cada lamesa. Hayahay an mga parahabhab asin paraboyong, nakalibre na naman!

Ta sobra an pagcaon, naheling daa an sarong dae pa nabuksan na patos nin bilog na litson na luway-luway nang pigaluwas sa convention center, kung saen idara, dae na kamo maghanap ta tapos na an selebrasyon, he! he! he!

*****

Pigabasol na naman daa an mga bumbero kung ngata naubos nin kalayo an duwang harong sa Virac kan nacaaguing semana.

Kesyo naawat daa mag-abot tapos dae pa daang wangwang lalo na ta mapaspas an buag.

Saboton ta man an satong mga bumbero sa BFP, ta minsan cadaclan saenda mga joven pa, an mga trak na gamit ninda an pinakagurang cuarenta anyos na.

Basolon an gobyerno kung ngata dae natawan nin magcacanigong equipaje an mga fire station bako sana sa Isla Maogma kundi sa enterong nasyon.

An pinahuring nakarecibe nin fire truck iyo an Pandan, itong pinanuga sa Baras asin Virac sagcod ngonian dae pa.

An caipuhan ngani sa Virac iyo itong iguang fire ladder na makaabot sa mga escalon nin mga edificiong lampas apat an escalon.

Sa ngonian, duwa nang edificio an lampas sampulong Escalon, an ARDCI Corporate Inn y an Lucky Hotel. Pakaharayoon man nin mahal na Diyos na magkasulo sa duwang building na ini, ano an gigibohon kan mga nasa itaas?

Mangarigos sa swimming pool para makalibre sa init? Surogpunon an mga kurtina asin tuwalya para makababa?

*****

Baguing iguang milagro na pigaluto diyan sa Dificelco.

Ngonian daang Viernes, magcacaigua nin eleksyon nin mga opisyal kan FICELCO Employees Union (FEU) y an saro sa candidato sa pagkapresidente iyo mismo an aqui ni manedyer Raul Zafe.

Ano an diperensya caini?

Enot, daeng delicadeza an manedyer kung matugot siyang an saiya man sanang aqui an maging presidente nin union kan Dificelco na saiyang pigamanejar.

Icaduwa, mawawara an check-and-balance sa unyon nin mga empleyado sa sarong lado y an manejamiento sa ibong na lado.

Saro sindang familia y sa gabos na bagay, maski saen mo darahon, mas matimbang an dugo nin familia minsan pa interes nin publico an paghoronan.

An suspetsa kan cadaclan iguang hararom na rason y an saro caini iyo an ambisyon ni manedyer Zafe na magtener sa puesto nin lampas sa edad na sisenta y cinco minsan bawal sa reglamento kan NEA.

Natural caipuhan an endorsement kan Board y kan mga empleyado. Kung aqui niya an presidente kan unyon, natural cierto na an suporta caini sa padagos na pagsuweldo ni manedyer nin labing cien mil cada bulan.

Saro pa, ingeniero man an aqui ni manedyer, harimbawang paharion an saro sa mga amo kan departamento, dacula an tsansang makua ining kasalida.

Harani na si Yoloyo

Daing busina ang bumbero?

Sobra ang handa sa pabertdey ni Gob

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d