ISIP-ISIPON TA | qui Tang Tacio:

Bag-ong cuentada nin paomok sa talunan

Nagpa-eleksyon daa kan Lunes an mga miembros kan Catanduanes Contractors Association, na dae nang presidente matapos magdimitir si alcalde Samuel kan siya mag-asumir sa puesto.

Ngonian, pirang aldaw pa bago an eleksyon, nagribot na an mga alipores ni Cong Yoloyo tanganing sabihan an soboot saendang mga kaalyadong contratista na dae mag-atender sa meeting.

Mapa-eleksyon man siguro an congresista sa Batalay oras na makua an mayoriya kan treinta y unong mga contractor.

An problema sana caini para sa sainda, tibaad mamarkahan na lugod an mga maiba qui Yoloyo y tibaad dae na makakua nin mejoras sa capitolyo, he! he! he!

Batid na an mga contractor na ini kung ano an mga mejoras na ini. Kung dae sinda kan mejoras, kulang an ingredient sa kongkreto, he! he! he!

*****

Igua na palan nin bag-ong cuentada an DPWH sa buy-out kan mga contratistang gabali sana sa bidding para makakua nin diit na pangmaskada.

Segun sa mga chismoso sa oficina ni DE Joven, kung kaidto an mga contratista sanang madaog sa bidding an mabaranga sa buyout money, ngonian iba na.

Dinagdag daa sa barangaan an duwang miembro kan BAC na iguang pangaran, saro daang BAC member na secret ang pangaran, y sarong dating alcalde na matabang sa pagpanao kan mga proyecto kan congresista.

Entonces, lalong nagsaday an parte kan mga contratistang talunan,

Harimbawa, kung cien mil an para sa buyout kan apat na talunan, tig veinte cinco mil an cada saro.

Sa bag-ong cuentada na soboot inaprobaran sa Batalay, walo na an mabaranga, caya an mga pobreng contratista, dose mil quinientos na sana an marecibe, he! he! he!

Masuerte an duwang BAC member na iguang pangaran, mas lalong masuerte an secret na BAC member y pinakamasuerte an dating alcalde na makanamit nin dae sining-otan, he! he! he!

*****

Igua pa daang sarong masuerteng bag-ong empleyado sa DPWH.

Saro ini sa labing treintang caminero na pinalaog ni Cong Yoloyo sa trabaho.

Imbes daang aduman ini sa bukid para magbasabas, aduman dinestino sa laog kan oficina ni DE Joven para magtukaw, helingon kung sisay an gabisita sa bag-ong amo, y magdangog-dangog kung ano an napaghoronan, miting man ini o simpleng olay-olay.

Medyo nacaolang daa, sabi kan ibang empleyado, lalo na ta senyal ini na daeng tiwara an Batalay sa bag-ong manejamiento.

Cotana, duman na sana ini kinahang sa kataning kan empleyado sa IT na gamanejo kan CCTV. Duman na siya magheling-heling y pakatapos kan aldaw, maghagad kan kopya kan CCTV footage para ma-review sa Batalay kung iguang mga milagrong nangyayari, he! he! he!

*****

Sa aga Septiembre na, mapoon na magtugtog sa ere an mga kantang pang-caroling.

Senyal ini sa gabos na ninong o ninang na magpoon-poon na magtipon nin sinsilyong ipanao sa mga pinangaki.

Paguiromdom man ini sa satong mga politico na sa Deciembre 25, mapila an saendong mga pobreng constituentes para maghagad nin regalo, lalo na bagas asin calendaryong mas dakula pa an pandok nin politico kaysa petsa nin bulan.

Aber, inano man daw an magiging pila sa Batalay kung harimbawang makaabot man duman an mga parabatlay sa Virac?

Magayon siguro bangaon na an mga maki-Krismas.

An mga taga-San Miguel, Bato y Baras duman na man sa oficina ni Cong Yoloyo y an mga taga-Virac y San Andres aduman man sa residencia ninda Gob Boboy y Cong Bong.

Pero tibaad mas dacul an itao duman sa Batalay kaysa sa Francia o Calatagan,

Duman kaya sa Batalay, duwa an congressman, minsan saro sana an kaban, he! he! he!

Mas magiging maogma pa duman ta iguang pakawat na tago-taguan, he! he! he!

Puede pa mangarigos sa dagat o sa kataninjg na suba habang gahalat-halat kan regalo, mantang duman sa Capilihan y Calatagan, mapila sa init nin aldaw, surusuan pa…..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d