burabod | efren ETASOR sorra:

IBA-IBANG DUNONG

gabos na tawo tinaohan ning dunong

tanganing mabuhay ning matiwasay

 

iba ang dunong ning para-cagot

sa mga para-hag’ot

 

iba ang para sa mga para-oma

kaysa mga obras ning tinampo

 

iba ang dunong ning mga maestro

kaysa mga pulitico

 

pero sa pagmate ko

mas dacol ang dunong na tinao

sa mga para-banwit sa lawod….

 

hilngon ang panganudon

kung mayad o paraot maglawod

 

hilngon ang mga bitoon

kung nuarin masubad ang kasilaan

 

makilaban sa mga alpadura

pag inabot ning maraot na panahon

 

hanapon ang bahura* sa kadacuLaan ning lawod

tanganing macua ang estada ning kasilaan

—————————————————————————————

*Bahura – pagkadinaculang bato sa lawod na piga-estaran

ning mga sila sa lawod; pigsasabing sa lambang bahura

ibang clase ning sila ang ga-estar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: