burabod | efren ETASOR sorra:

D U – A W

du-aw

pagbisita sa kapamilya

parientes o amiga

 

pagpacusog ning pagkamoot

pagheling ning kamugtakan

pagtanos ning direksyon

ning ginahang nalaog sa dalan

 

Ilistoryahan na daing katapusan

magsa pantaw na mahayahay

sa harampangan ning kaonan

sagcod sa piot na higdaan

atâ, ultimong mga hagong

hona mo korong gasaranungan

 

harâhâan, harâhâan, hararâhâan

sa halawig na huruntahan

napilâ ang mga hayag na lugad

natunaw ang mga tagong hinanakit

nabuhay ang macusog na daramayan

 

pag abot kang pagbururagan

nalabanan ang kapungawan

sa pangakong otro magahelilingan

sa ibang lugar, sa ibang panahon

 

du-aw

maogmang mabunga

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: