ISIP-ISIPON TA | qui Tang Tacio:

Padagos ang pagtios sa Isla Maogma

Pakatapos nin taraltagan kan mga kandidato asin an pamakal nin mga gamit sa harong, selpon, inumon y pulutan, buelta na naman ang banwaan sa pagtios.

Hayahay an mga negociante, na cadaclan nakapaghanda na nin sarong bulan na stock kan saendang paninda bago pa man an eleksyon.

Pakaubos kan cuartang pinambayad sa voto, manganga na naman an cadaclan, lalo na an mga daeng trabaho.

Iyo na ini an buhay sa Isla Maogma magpoon pa kan pausuhon kan mga Alberto an pagbakal nin voto.

Mayad an mga Cua ta puede makabawi kan saendang panaltag: enot na aldaw pa sana pakatapos kan eleksyon, mamarakal na an mga natawan sa VTC, Centermall, asin ACC.

An mga iguang vehiculo makarga nin gasolina sa Powerzone y an mapahingayad nin harong mapunta sa JC Cua Hardware.

Su mga nagbakasyon sa Isla Maogma para sana makavoto asin manusod kan panartag, mabakal nin tiket sa bus y ferry.

An mga dati nang mahabas na mga kandidato, dae masyado afectado ta madari sana mabawi an kadaogan sa mga ampaw na patrabaho

An kaheherak itong mga kandidatong sining-otan an ginastos sa campanya, ta dae lamang nin paanos na makabawi kan sinayang sa campanya.

Sa otro, kung dae man sanang tsansang manggana, mag-isip-isip na ta masqui ngani Milagro, caipuhan na nin cuarta.

*****

Sisay daw an mga nakadeligencia sa e-sabong na pinatunong pa sana ni Pay Digong?

Natural enot an mga congresista, kaibahan si Cong. Hector, na nagvoto pabor sa operasyon kan online sabong.

Hababa na an tigsarong milyon cada voto, lalo na ta an operasyon naghakot nin lampas tolong bilyon cada bulan.

Ini pa sana an pigdeclarar na income ni Atong Ang, dae pa cabali an ibang mga capitalista.

Kung an gobyerno nakakua nin cuatro cientos milyones pesos cada bulan bilang tax, posibleng mas dacula pa an nahakot kan mga protector caini sa gobyerno, magpoon sa Malacanang pababa.

Sabi ngani kan sarong parataya, an nahilling daa sa TV screen na soboot nakataya sa cada sultada bako man totoo, kundi mas halangkaw pa.

*****

Nagkasaramolyo an taraltagan sa Virac mga aldaw bago mag-eleksyon.

Segun sa mga chismoso, rinibo an nawarang mga votante sa listahan kan mga ward leader.

Caya ngani daa gamo-gamo an mga lider sa barangay ta sinda an sinusudan kan mga makiperac na mga votante.

Sabi pa ngani daa, murhi na daa naitao an sobre na para sa barangay ta Sabado na nakaabot an cuarta kan sarong candidatong wara-wara.

Saro pa, sinaro sana an taltag kan Bagong Timpla pati kan candidato para alcalde, caya naabala na naman an taltag, bako pang pareho an mga pangaran sa duwang listahan.

An resulta, caipuhan maghabol an mga parataltag tanganing dae magkarambyo an mga votante.

Sabi ngani kan mga dismayadong mga votante, sa otro daa intregahon na sa cada harong an panaltag tanganing daeng remalaso, sigurado pa an voto, masakit pang idulag an panaltag, he! he! he!

*****

Sa maabot na panahon, kung toltol an mga maelegir na mga lider sa Malacanang, posibleng digital o online na ang votohan.

Kung maasegurar an security kan online voting, dae na caaipuhan magpila sa presinto para magvoto. Mawara na an init nin payo kan mga votante y mga maestra pati na mga poll watcher.

An cada votante ma-download na sana nin voting app sa Google, asin duman na mavoto pagabot nin election day. Pakavoto niya, makaresibe siya nin image file kan saiyang nakumpletong ballot.

Iyo na man ini an i-forward niya sa headquarters kan mga candidato para siya matawan nin gratipikasyon, he! he! he!

Caya kung online voting an mangyayari, online na man an pagbayad kan votong binakal, he! he! he!

Hayahay an gabos, he! he! he!

 

sisay ang nakadeligencia sa online sabong?

Simba pa sana namarakal na ang nakrismasan

Saramolyong taraohan

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: