ISIP-ISIPON TA | qui Tang Tacio:

Cellphone scammer na candidato?

Buhay na naman palan an scammer na gamit an pangaran kan New People’s Army.

Kan fecha 7 nin Abril, saro daang nagpamidbid na Kumander Rigor an nag-apod sa limang opisyal kan municipio nin Virac.

Gamit an tataramon na Tagalog o Bicol Albay, sinabihan daa caini an mga opisyal na caipuhan ninda an limang kanding bilang suporta sa rebolusyunaryong kilusan. Kung dae daa, cuarta na sana.

An cadaclan nagsabing dae sindang kanding o kulang an perac, caya dae na sinimbag an mga masunod na apod.

An saro, pinatakot na pupuntahan sa harong, caya nagpaapod nin patrulya nin mobile pagkabanggui.

An saro, sa sobrang takot na inapodan siya kan nagpamidbid na kumander nin armadong grupo, dae na nakasayuma sa hagad na quince mil.

Pinadara ini sa Palawan Express y an cuarta, segun sa osipon, kinubra nin tawong nagpamidbid na Erwin Gomez duman sa branch kan Palawan sa Calolbon.

Awat nang scam ini, naringwan na kan cadaclan na bako ining istilo kan satong mga tugang sa bolod.

Maguiromdoman na mga tolo o apat nang taon na nakarihis, saro man na Kumander Dante an nag-apod sa mga doctor, iba pang propesyunal y mga negociante para manghagad nin dos cientos mil pesos para daa pambakal nin Armalite rifle na gagamiton sa pakilaban sa gobyerno.

An iba pinatakot na hahapiton sa harong asin dadarhon sa bukid para maniwara an tunay na kumander an saendang kahoron.

An enot na nag-apod nagpamidbid na taga-Calolbon bago itinao an cellphone sa soboot kumander.

Kung pira man an natabag caini sa mga navictima, dae ta isi ta dae man nin nagreclamo sa cuerpo de policia.

Segun sa mga autoridad, kung harimbawang igua pang mag-apod na arog caini sa sisay man na tawo, ireport na sana tabi sa pinakaharaning istasyon nin pulis tanganing magibohan nin paagui na padakop an mga suspetsado.

Ano daw kung candidato ngonian na eleksyon an scammer na ini? Gahanap siguro nin dagdag na pambubod, he! he! he!

*****

Dae man daa mapaloko an candidato sa pagka-congressman na si Yoloyo.

Segun sa mga kaalyado caini, awat na daang magulang an dating alcalde y dae na ini madaya pag-abot sa cuarta, lalo na kung an gakapot an saiyang agom, he! he! he!

Caya an pangaturogan daa kan mga kaalyadong alcalde o mga ward leader na puede nindang tabagon an cuarta o caya gamiton sa saendang sadiling campanya, ciertong dae mangyayari.

*****

Baging namehar an capitan nin Concepcion diyan sa Virac.

Segun sa reclamador na parasaod, binogtakan daa ni Kap Thon, na gakandidatong consejal, nin saiyang mga poster an kahalabaan kan railing sa may tulay ning Gogon, minsan ini public infrastructure na pagsadiri nin gobyerno.

Inaapodan an saiyang treinta y unong kalaban, kung sisay man an iguang sogoc-sogoc, na ireclamo an kapitan sa Comelec tanganing mahiling an orag.

Siring man, Inaapodan man an gabos na votante na ireclamo man an mga candidatong sagcod ngonian adyan pa sa mga poste, edificio de gobyerno, tulay asin iba an saendang mga poster.

Magkaka-cuarta ka na, sikat ka pa, he! he! he!

*****

Nakabados palan talaga an selpon.

Segun sa osipon, diyan daa sa Bato sa kahadean ni Juan, saro daang trese anyos na daraga an navictima nin apat na lalaking taga-Virac.

Enot daa namidbid sa social media an veinte anyos na lalaking nagi niyang katrato.

Sa kadimalasan kan familia kan daraga, napalaogan ini kan katrato asin inubay.

Pakatapos na tuhogon, pinasa man duman sa tolo niyang amigo.

An problema, nadakop an ultimong amigo na nasa actong gaarado, caya kaso an aatubangon kan apat sa masunod na mga aldaw.

Siguradong kulong an mga ini ta menor de edad an victima, minsan pa katrato kan naenot na karbaw.

An hurit kan kapulisan sa mga magurang, bantayan nin marinas an saendang mga aqui, magbabayi man o lalaki, tanganing dae madisgrasya.

Sayang na aki pa sinda, mauyag na an saendang future sa kapastidyohan….

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: