burabod | efren ETASOR sorra:

DIOS MABALOS… VIRAC LGU!

dios mabalos, virac lgu

sa pagmidbid kang naginibo ko

sa pagparangubo kang satong kultura

ang pag gamit ko kang satong naiibang

magayon na pagtaram, sa pagsurat ko

kaining B U R A B O D

 

nakapaTABA kang gurang kong puso

 

dacula man ang sakong ondra

na makisabayan sa pagbasa

kaining BURABOD sa mga

Poets na bantog sa kinaban, sila

PABLO TARIMAN and ALLAN POPA

 

kauumok kang SINING PANDEMIA

naipaheling na sa VIRAC

macusog ang pagburos ning cusog

sa pagparangubo kang ARTS & CULTURE

 

congratulations

MAYOR SINFOROSO M. SARMIENTO, JR.

VICE MAYOR ARLYNN H. ARCILLA

MARIEL TABUZO TORZAR, tourism off designate

moreMOREmoreMOREmore

 

natauhan man caining midbidon

ang mga local artist sa pagpinta

special mention ang RHENZO ARTS

and other emerging arts

 

KAUUMOK TALAGA!!!

 

DIOS MABALOS

MUNICIPIO NING VIRAC !!!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: