ISIP-ISIPON TA | qui Tang Tacio:

Baranga pero sararo

Magayon asin matriumfo an ginibong caravan kan mga parasunod ni VP Leni kan Simba sa manlaenlaen na banwaan kan Isla Maogma.

Minsan dae daa nag-abot an kandidato sa pagka-presidente, dacul man siyempre an nakisumaro sa kampanya na pukawan an mga votante na suportaran an bise presidente.

Saro sana ang reparo nin magcapirang mga politico: duwa palan na grupo an Solid Leni Bicol uya sa isla.

Segun sa mga osipon, an saro daa compuesto nin mga propesyunal, negociante y empleyado nin gobyerno y privadong companta.

Dae man daa sindang lider sa isla, basta an katuyuhan sana kan grupo iyo na tabangan si Leni na makatukaw sa Malacanang.

An saro man daang grupo pinamamayuhan nin taga-Virac na soboot parasunod man nin dating congresista.

Iyo daa ini an gapamidbid na siya daa an coordinator kan grupo ni Leni sa Isla Maogma, caya ngani naghagad nin tabang sa daraculang politico sa isla para sa campanya.

An pagkabaranga daa kan parasunod ni VP iyo daa an dahelan kung ngata sa cada caravan o rally kan grupo, dae daa lamang daa nabanggit an pangaran kan dating congresista sa entablado.

Segun man sa sarong miyembro kan grupo, bako man daa nindang kaibahan an politico, na dating parasunod ni Pacquiao bago naglansar nin kandidatura sa ibang partido dangan nakisusuan sa grupo ni VP Leni.

Bahala na sinda kan problemang ini sa liderato, basta an importante makua an daculang mayoriya kan votantes sa isla para ki Leni.

*****

An cadaclan daang mga politico sa isla aduman man an suporta qui VP Leni, afuera na sana sa mga kandidatong an partido istrikto sa paghagad nin suporta sa saenda man na kabayo.

Si Bise Gob Shirley natural maiba qui alcalde Isko y si Balbas daeng kandidatong presidente.

Si Gob Boboy enot nang nagtaram na an saiyang partido, an NPC, dae daa maimponer kung sisay an iibahan sa presidente. Nahiling sa motorcade kan grupo ni Leni an mga bus y sasakyan caini.

Sa mga gustong maging congressman, si atorni Puting Buhok sana an declarado y midbid na nasa grupo ni Leni.

Si dating alcalde Yoloyo independiente alagad piga-recruit daa ini nin sarong politico sa isla na makiiba na sana qui Bise Gob Shirley.

Manongod man sa incumbent na si Manoy Hector, an partido caini Lakas, caya obligadong suportaran si BBM. Kung nadangog na nindo an bag-ong bogtak na FM radio caini, anas daang mga patalastas nin BBM-Sara an aduman.

An problema sana, tibaad dae na mag-iba saiya an mga parasunod ni Leni sa Isla Maogma, caya siguro grabe an hengoha kan dating congresista na makasingit sa mga rally y motorcade kan Solid Leni Bicol, he! he! he!

*****

Igua yatang pa-raffle an sarong miembro kan junta provincial sa mga aldaw bago an eleksyon sa Mayo 9.

Segun sa mga votante, nanaltag na daa an mga alipores kan bocal sa mga barangay nin polyetos na iguang kakabit na tiket.

Aduman sa tiket an hawong ni PBM, an saiyang islogan y control number na lampas na sa sanribo an numero.

Dae man daang taramon an mga nanartag kung an tiket iparipa sa Mayo ocho o ipanukal nin noodles, kape o pandesal pakatapos magvoto sa presinto.

Lampas na daang sarong decada sa politica an board member, na saro sa mga gurang nang miyembro kan SP. An saro ngani manipis nang golpi an buhok y sa masunod na Semana Santa puede nang pillion na disipulos, he! he! he!

Sa East District, duwa man sana an incumbent, si Obet y Edwin, parehong tahodan na sa eleksyon y posibleng manggana pa, salamat sa panartag na cuarta y sabon, he! he! he!

An saendang mga kalaban duwang consejal nin municipio, tolong negociante, sarong retiradong nurse, sarong balikbayan, sarong dating consejal y sarong talunan sa pagka-alcalde.

Masqui arin saenda puedeng makatukaw sa SP minsan daog, basta duman sa higad, he! he! he!

Sa West District, tolo ang veterano: si PBM Alan, Santos y Raffy.

Kung an mga ini bobotohan pa nin tawo, an matada na sana sarong tocawan.

Ini pag-iriwalan ninda dating PBM atorni Fred Gianan, dating PBM Sonny, an model nin bahog sa manoc na aqui ni dating alcalde Cito, dating empleyado sa capitolyo, reporter na nakagadan-balo nin pulis, y dating amo sa Red Cross.

Bahala na man kamo sa Virac, San Andres y Caramoran kung sisay an sisipaon sa tolong incumbent y kung sisay sa mga malaog an patukawon, he! he! he!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: