ISIP-ISIPON TA | qui Tang Tacio:

Mainit na an politica sa kahadean ni Olog

Gakalakaga na an politica sa Pandan, duman sa kahadean ni Honesto.

Segun sa mga chismoso, dae daa inako kan alcalde an halos veinteng nurses y midwives na pid-deploy kan DOH sa municipio nin Pandan sa irarom kan programang Human Resource for Health (HRH).

Dati nang iguang HRH sa Pandan y an mga ini nakakontrata sa DOH, ma-report na sana sa RHU para matawan nin responsabilidad.

Sabi daa kan alcalde sa surat caini sa amo kan DOH sa Isla Maogma, namulitika daa an mga HRH lalo na ta saro daa sa mga ini kapamilya kan saiyang kalaban sa politica.

An gusto daang mangyari kan honestong alcalde, itao na sana daa sa LGU an cuartang ipasueldo kan DOH sa mga HRH ta an administrasyon na sana ni Olog an mapalaog kan kaipuhan na mga health worker, he! he! he!

Por sobre ta habo kan alcalde na matawan nin dagdag na servicio an mga Pandananon, an ginibo daa kan DOH provincial office dinara na sana an mga ini sa Caramoran, Bagamanoc, San Andres, y Baras tanganing dae masayang an pasuweldo kan DOH.

Ta kulang an personajes kan RHU, dae na daa caini kinaya na ipadagos an campanya sa pagbakuna konta COVID-19. An resulta, treinta y nueveng vials nin Pfizer vaccine para sa tres cientos noventang tawo an nag-expire.

Kan nacaaguing duwang semana, solamenteng an PHO vaccination team daa an nanaksak nin bakuna pakatapos na mawaran an RHU kan mga dating HRH na anas nang mga nag-training sa pagbakuna.

Ngonian, binawi na daa ni Mayor Olog an salang desisyon caini y nag-apelar sa DOH na ibalik na an mga nurses y midwives.

Kinonsulta niya daa an mga HRH y nagkaoyon na siguro sa soboot pamumulitika base sa saendang trabaho y segun man sa obligasyon niya sa saiyang mga constituentes.

Masakit an paburubago nin desisyon, lalo na kung ika amo nin LGU. Gustong sabihon caini sala an naging basehan kan enot na desisyon.

Sa mga panahon na ini, dae puedeng hona-hona an babasaran kan hiwas y mas lalong masakit kung mayota an desisyon.

Dae man daa cotana nagpabaya an bise mayor y nagpaapod ini nin special session para tocaron an bagay na ini, minsan dae sa saiyang poder.

Segun sa ley, an alcalde sana o caya 2/3 kan consejo an puedeng magpaapod caini y dapat iguang noticia veinte cuatro oras bago pa an miting, bagay na tinaboga nin consejal ni Olog.

Sabi pa kan mga chismoso sa Pandan, hinaboan man daa kan alcalde an vitamin-fortified nutribun na tao nin DOH para sa mga bados, ta kaya man daa kan municipio na alagaan an mga ini.

Maguiromdoman na naglakop man sa Facebook an mga litrato nin mga bolong na pigapanaltag kan municipio, nakapatos sa plastic y iguang mga pandoc kan alcalde y mga favoritong consejal.

Kung ano an gigibohon kan mga votante sa banwaan sa mga bagay na ini, bahala na sinda sa Mayo nueve.

*****

Diyan man sa junta provincial, buhay na naman an mga bocal.

Gapaimbestigar soboot sa mga fondong para sa PHO an duwang PBM ta nakurangan sa itinaong cuarta para sa COVID-19 response, repair kan mga ospital y iba pa.

Natural na ini kung mag-eleksyonon, mahirigos na an mga elegidong opisyal tanganing maguiromdoman na sinda gatrabaho man, bako sanang gapatrabaho nin contrata, he! he! he!

*****

Duwang vez nang nabareta na maabot si BBM-Sara sa Isla Maogma alagad puro man sana motorcade an naheling kan mga tawo.

Ngonian tibaad madagos na.

Igua na ngani daang verde y pulang mga banner diyan sa DepEd division office sa pag-andam kan pag-abot kan aqui nin diktador y aqui nin parasamay na presidente.

Ini an pinaabot kan sarong Marcos loyalist alagad dae man nagsabi kung igua sindang mga kaalyado sa dibisyon opis, he! he! he!

Bako man siguro an superintendente ta ini taal na taga-Camarines Sur, an provincia ni VP Leni Robredo.

Abangan ta na sana pag-atender caini nin rally….

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: