ISIP-ISIPON TA | qui Tang Tacio:

Madagos daw an barakalan?

Nagpoon na an init nin politica.

Duman sa Payo, kinasuhan na ni bise alcalde Bingbong Cabrera an saiyang kalaban sa 2022, si alcalde Etal Robles.

Dae kaya nagpaaram an alcalde na siya mangarquila nin magiging oficina kan magcapirang oficina na afectado kan cotana paggaba kan lumang municipio.

Kung harimbawang oyonan kan junta provincial an hagad ni Cabrera, sususpendihon si Robles y an matukaw si bise alcalde.

Kung aboton nin tolong bulan an suspension, matotood an tawo na maheling an hawong ni Bingbong sa oficina nin alcalde.

Alagad bako man ining garantiya na mariringwan na kan mga votante sa Payo an saendang binotohan na mayor. Madari man sana daa magpaguiromdom sa mga votante, pahangopon mo sana nin bag-ong mananggatos, he! he! he!

*****

Cadaclan na mga candidato dae pang hiriwasan sa ngonian, afuera qui dating alcalde Leo Rodriguez na sige an lamyerda sa isla para magpamidbid.

An iba aduman pa sa Maynilang kayganda: si Cong Hec piga-arturgaran an saiyang trabaho bilang legislador, mantang an dati man na congresista tibaad nangagahid pa nin pambubod.

An medyo naheling daa sa ngonian sa manlaenlaen na banwaan iyo an mga lideres kan bag-ong timpla nin kape sa capitolyo, ta gahanda na para sa labi kaimportanteng panartag sa otro taon.

Ngonian na bulan nin Kapaskuhan, maheheling kung sisay na politico an iguang maorag na organisasyon. Kung sisay an magregalo sa saendang mga lideres sa barangay bago pa mag-Deciembre 25, iyo na an pasumpaon pacatapos kan eleksyon.

*****

Iguang osipon na soboot duwa daang tawo an gakumbinsir sa dating congresista na mag-atras sa laban sa Mayo 2022.

Sabi daa kan mga chismosong taga-Bato, saro daang negociante y sarong alcalde sa rinconada an gacomplot na bayadan na sana nin treinta milyones pesos an nasabing candidato.

Libre na sa kagamohan, bitbit pa an deligenciang pang-pensiyon sa sadili, he! he! he!

Alagad dae pang bareta kung tinak-ab kan sila an paon.

Sa mga kulang an sinsilyo sa bulsa, dacula nang cuarta ini y siguradong mapahonod na.

Harimbawang madagos an barakalan, bako sana daang an mga kalaban na candidato an makinabang kundi an tusong alcalde na kabali sa tarawadan, he! he! he!

*****

Sa nacaaguing tolong semana, veinte katawo an naotsan dahil sa COVID-19.

An cadaclan daa caini mga goslab na soboot bakunado na man cotana, alagad naolakitan kan saendang mga kapamilya na dae pa nabakunahan.

Gadakul na man an na joven an nagpositibo sa birus y saro nganing senior high school student nin CatSU an nagadan ta dae kinaya an helang.

Caya an mga ciudadanong pilosopo, dapat nang magpabakuna habang dae pa gaabot sa isla an Omicron variant.

Kung talagang habo kamo magpasaksak nin Sinovac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, J&J o Sputnik ta duda kamo caini, magpoon-poon na maghulog para sa kahon y lulubngan….

*****

Nagbiriyo na palan sa sarong big, happy family an mga mahabas na politico para suportaran an BBM-Sara tandem.

Aduman na an mga Marcos, dagdagan pa kan grupo ni Arroyo y mga barkada ni Erap. Sisay pa daw an makikabit sa pangaturogan na makaguda man kung manggana sa Mayo 2022?

Dae daa maawat, maatras na man si Senador Bong Go tanganing palugaran na an sekretong manok ni Pay Digong.

Sa heling kan cadaclan na mga chismoso sa politica, drama man sana an ginibong pag-akusar ni Pay na gasinghot nin cocaine an sarong candidatong aqui nin mayaman.

Iyo na ini an kamumundo sa estado nin demokrasya sa Pilipinas.

Pigagibo nang kawat-kawat kan mga poderosong familia an pirilian nin mga tawong magiging lider kan nasyon.

Cadaclan pa naman kan mga votante nadadara kan mga politicong alisto manuga, mga artista y kayang maggastos nin milyones minsan daeng laog an mga hutok, pwe!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: