ANG PORTABLE FAMILY

tarakud-takod sa motor yamaha
sa enotan, si abeth casi nennen
sa rikudan, si peachy casi mama
sa tahaw, ang driver, ako

kang elementary pa sana ang mga aki
pirmi kaming ga ilibahan
magpa escuelahan, pa simbahan
o maski saen man

kaya binansagan ning banwa
ang portable familia de sorra

dangan nag high school na
duwa-duwa na sana sinda
lalo kang mag college na
kanya-kanyang oras na sana

nag-graduar, nagka-trabaho
nagkaigwa ning sadileng buhay
sa legaspi, manila, davao

su inĂ¢, nagbiyaheng pa-langit

dai nagtugot ang Dios
magsolo ang amang balo
pinabalik ang nasa harayo
ibahan ang amang ga solo

ngonian, bururag man kami
pero sararo ang boot ming
pinatibay na portable family
sa harong na dinaculaan
ang palasyong payag sa valencia

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: