An bakong bakunado, ciertong mairido

Silencio sa ngonian an cadaclan na mga candidato sa masunod na eleksyon.
Dae pang masyadong gaparhiwas ta harayo pa man an campanya y magastos kung ngonian pa sana dudupon-duponan ka na nin mga gahagad nin tabang pati na an mga gasolocit, he! he! he!
Mas magayon na magdulag-dulag na ngona, lalo na an mga sanay nang magbubod sa mga siwo.
An dae puedeng magkaturog sa pansitan itong mga gustong maniguro sa saendang kapangganahan, arog qui Manoy Hec na soboot hababa an ranggo sa survey.
Caya ngani sige sana daa an paribos sa isla kan congresista ta gusto man makabawi sa mga constituentes na dae siya naheling kan sarong taon.
Mayad an, total pano pa man daa an sagad ni Manoy Hec, kumpara sa sarong kalaban na soboot dae manartag sa 2022, he! he! he!
Si dating alcalde Leo Rodriguez baguing dae pa man nag-aparecer sa Islang Maogma magpoon na maglansar kan saiyang kandidatura. Namonpon pa siguro nin ibabahog, he! he! he!


Limang aldaw na sana, puede na magpasalida an mga tawo-tawo sa posporo kan Election 2022.
Kung sisay an mga ini, maisihan ta sana pag-abot kan alas cinco nin Noviembre a-quince, an ultimong aldaw para sa pagsalida nin mga candidato.
An mga iguang halangkaw na posibilidad na mag-withdraw o magpasalida iyo an mga candidato sa gobernador (saro), bise gobernador (saro man), y bocal (saro).
Inda kung igua pa man nin nakaisip sa mga ambisyosong magin alcalde sa onceng banwaan an mapasalida. Posible daang si dating alcalde Edna Bernal mag-atras y itao an saiyang mga tawo qui Tony Teves na iyo na daa an magabat na kalaban ni alcalde Jun Camano.
Sa ibang municipio, baguing dae na mabago an linyada kan mga candidato, puro na handa sa tupada sa Mayo 2022.
An nangyayari sa ngonian, haranapan nin diferencia sa saendang mga kalaban sa politica.
Tibaad daa ipasuspendi na naman si Gob Boboy por sobre sa kung anong kaso, alagad tibaad lalo lugod ining paboran kan mga votante.
An iba man gakalkal nin mga transaksyon kan saendang kalaban na nakatokaw, tanganing gibohon na bala sa kanyon sa maabot na campanya.
Malas na sana kan mga dae gasunod sa reglamento ta ciertong an saendang kamarangmarangan magiging isyu sa masunod na taon.


Dakul man palan an nahimo ni Manoy Hec bilang congresista, lampas pa ngani sa nahaman kan sinalidahan niyang politico sa ultimong tolong taon caini.
An problema sana daa qui Manoy Hec ta kulang sa pagbalangibog an saiyang mga naitabang sa banwaan, lalo na ta dae man nadangog mismo sa siyang kimot kan mga katawohan.
Cotana ipaisi an mga nahaman na ini sa bilog na tres cientos quinceng barangay tanganing mapasabot an banwaan na minsan siya nagpirmi sa Maynilang kayganda kan 2020, dae siya nakalingaw na magdara nin mejoras sa Islang Catandungan.


Sa pagdakol nin kaso nin COVID-19 sa Isla Maogma, igua na daang vez na gakaubusan na nin oxygen na kinakaipuhan kan mga pasyente, lalo na itong mga serious o critical na hababa na an oxygen level sa dugo.
Puede man cotana sigurong magkaigua nin planta nin medical y industrial oxygen sa isla tanganing dae na kita magdepende sa supply hare sa Maynilang kayganda.
Alagad minsan daa libre an hangin, mahal an mga makinaryang gagamitobn y magastos sa kunsumo sa corriente.
Puede man cotanang tiriponon an mga mahangin sa bilog na isla, iyo na an pahayopon sa mga tangke, he! he! he!


Inaapodan an gabos na dae na nasaksakan nin proteksyon sa COVID-19 na magpabakuna na habang dae pa sinda naolakitan sa saendang paglamyerda sa banwaan.
Dae na magpili ning kung anong bakuna ta parareho man sanang epektibo an mga ini. Bako man daang gustong sabihon na kung Sinovac an sinaksak sa takyag mo, dae ka na makapunta sa Estados Unidos ta an aakoon duman ito sanang nabakunahan nin Pfizer, AstraZeneca, Moderna o Johnson & Johnson.
An importante dae kamo maospital o maotsan…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: