Dakupon asin kasuhan an mga pasusuhayon

Nag-privilege speech palan daa si consejal Reynante Bagadiong, na makandidatong bise mayor, manongod sa soboot pinekeng resolusyon kan Sangguniang Bayan nin Virac.
Segun daa sa contratistang consejal, dae man daa siya nag-oho na gibohan nin resolusyon an pag-augment nin fondo para sa pasueldo nin saendang mga casual, kundi an gusto niya daa sa masunod nang sesyon tocaron.
Minaniobra daa ni Bise Alcalde Arlynn an resolusyon, na soboot ginibohan nin electronic signatures, tanganing makahabol an pambayad sa mga job order nin consejo.
Marinas man an reparo kan consejal. Alagad sabi man kan saenyang mga kaibahan, dae na man daa nagreparo an contratista kan an mayoriya magdesisyon na aprobaran an medyos sa saendang chat group.
Cotana, pighoronan na ngona kan mga honorable an problema, lalo na ta saenda man sanang mga alalay an apektado.


Segun sa chismosong taga-consejo, an resolusyon na pigakaribokan invuelto an pagbaryo nin un milyon hare sa training, office supplies y saro pang fondo para sa MOOE na pambayad sa mga job order employees o alalay kan mga ginagalangan.
Ta kung dae daa mangyayari ini, dae makasueldo an mga ini sa laog nin sarong bulan.
An dapat maisihan kan gabos, kung pila man an mga pinalaog na mga job order kan cada consejal.
Sa ngonian, dae pang dinuhor an satong espiya sa municipio alagad sabi kan iba ginatos man daa an mga pigapasueldo kan satong mga honorable.
Kung hehelingon sana sa deficit o kakulangan sa fondo kan cada consejal para sa 3rd quarter kan taon, puede nang hulaan kung sisay an mga sobra-sobra an casual na pigabayadan kan satong buwis.
Topnotcher palan daa an beteranong consejala na si Rosie Olarte, tres cientos cuarenta y ocho mil pesos an kaipuhan tanganing mapanoan an pambayad sa casual y iba pa.
Panduwa si consejal Robert Maullon na may dos cientos otsenta y siete mil pesos na bayadan, y pantolo si consejal Bagadiong na iguang dos cientos veinte uno mil pesos na bayadan.
Si consejal Karen Sebastian kulang nin sisenta y seis mil pesos mantang si consejal Alipio Abundo igua man nin cincuenta y cuatro mil pesos na utang.
An pinakahababang bayadan si consejal Paolo Sales sa ocho mil pesos habang sinda consejal Sonny Francisco, an dae na nahiling na si consejal Toy Gianan, consejal Hazel Isidoro y consejal Faye Pastor anas pang tadang fondo.
Halaton ta sa maabot na semana kung tigpila man sindang job order, kung haen an mga ini, kung adyan gabos sa oficina o nasa harong, sa uma, sa barangay o sa harong-harong, he! he! he!


Inaapodan an mga mahilig magkaso ning kung ano sa satong mga elegidong opisyal.
Igua tabing mga alcalde na an pinaluwas na mga orden sa MECQ dae nagsunod sa Omnibus guidelines kan National IATF.
Magayon na an mga pasusuhayon na mga opisyal na ini, matawan nin leksyon, bakong online kundi sa korte.
Sayang na nagretiro na si Awe y an saiyang kaibahan na si ex-future congressman baging namili man nin kakasuhan.
Puede na cotanang sampolan an mga alcaldeng nagboot man kan saendang sadileng interpretasyon kan ley, tibaad makadeligencia pa kamo, he! he! he!


Afuera sa salang interpretasyon kan Omnibus guidelines, marinas man cotana an nangyari sa primerong aldaw kan MECQ.
An problema sana, igua pa man siempreng mga suwail.
Diyan sa saod, sobra sa mga gising kan duwang kamot an mga paratienda, parasimber, parabono y parasimit na daeng face mask o nakababa sa kimot an mascara.
Dae man siguro nasuhay kan mga goons ni alcalde Posoy diyan sa Mercado y dae pa man nin pulis na garibot magpoon alas singko nin aga.
Bawal man cotana an pagjogging sa luwas kan barangay, alagad magcapira pa man siyempreng dayo an naheling sa tinampo y boulevard harayo sa saendang paribodan.
Dapat mandakop na an kapulisan kan jefe sa cuerpo de policia nin Virac.
Kun dae, maski ibasura na an MECQ ta baging dae man sanang halaga kung dae napasunod an constituentes.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: