Seryoso si dating alcalde Leo

Iguang mga sorpresang nangyari kan sarong semana kan pag-file kan mga COC nin mga kandidato sa lokal na eleksyon sa masunod na taon.
Primero dindi an paglansar ni Bise Gob Abundo nin kandidatura laban sa dati niyang kaiba sa Tamang Timpla, si Gob Cua.
Segun sa mga nacaisi, bago pa man an filing, tolo daa an kapot na COC ni Shy, saro sa congressman, saro sa governor y saro sa vice governor.
Entonces, dae siyang plano na magbaba sa junta provincial, kung saen siya pigtagamahan nin sarong slot sa grupo kan gobernador.
Cotana, saro sana an kalaban kan gobernador, sarong paratinda nin karne na taga-Baras na sigurado ako mas dacul pa an barbas kaysa makukuang boto sa Mayo 2022, he! he! he!
Alagad, sa paglaban kan Bise Gob, mapilitan an gobernador na magbotbot nin pambubod sa mga votantes.
Sabi kan mga chismoso, dae man daang esfuerzos an bise gobernador na maggastos nin kadakul na cuarta sa campanya, lalo na ta gapagayon daa ini nin harong y igua pang pigapagibong duwang Escalon na edificio diyan sa tampad kan DAR.
Segun sa saiya kan siya hapoton kan media sa capitolyo, dae man daa sindang pinag-iwalan kan gobernador y an gusto niya sana matawan man nin pagpipilian an mga votante.
Alagad admitido niya na saro sana daang bagay an soboot non-negotiable kan siya y an saiyang esposo makipaghoron-horon sa oficina kan gobernadpr duwang bulan na an nakaagi manongod sa mga plano sa eleksyon.
Dae niya man sinabi kung ano itong dae puedeng ibalewala.
Sarong chismoso sa capitolyo an nag-osipon na gusto daa kan mag-agom na butsanan na ni Cua an saiyang congresista, si Manoy Hec, asin magkua na sana nin iba lalo na si dating alcalde Samuel nin Virac.
Habo pa man daang gibohon ini kan gobernador ta dae man sindang dae pagkasinabotan kan congresista. Kaya, iyan an nangyari, naging kandidato para bise gobernador si Bos Te.


Bako daang buwa-buwan an kandidatura ni dating alcalde Leo Rodriguez sa pagka-congressman.
Bago pa daa an COC filing period, awat na daang pinaghorop-horopan kan contratista sa Maynilang Kayganda an planong kalabanon si Manoy Hec.
Sabi kan mga chismosong tambay sa Bato, medyo masakit daa pan-ong daogon si alcalde Johnny minsan pa doblehon o triplehon an pambubod ni Leo.
Caya siguro minsan na daa ining sinuhulan nin sarong halangkaw na opisyal na butsanan na an plano, dae man guiraray nagbago an isip kan dating alcalde.
Hilnga ta sa golpeng pasalamat ni Mayor Johnny ta dae na siya magastos nin dacula, ini pa an nag-itaas kan kamot ni ex-mayor Leo asin sinuportaran kan bilog niyang mga kaalyado kaiba si bise alcalde Roy Regalado.
Segun qui future congressman Leo, seryoso daa an saiyang laban y nagpoon na man sindang magkua nin saendang mga lider sa mga municipio y mga barangay.
Nasa Maynilang Kayganda na an magiging kandidato alagad mabarik daa siya sa katapusan para magpamidbid na sa mga banwa sa luwas nin Bato.
Magayon an laban sa congressman, sarong maitom, sarong maputi, sarong puti an buhok y sarong dae pa natunawan kan siyam na taon sa Congreso, he! he! he!


Segun palan sa dating congresista, aasikasohon niya daa na maayos an servicio sa kuryente kan Dificelco kung siya makabarik sa dating alfombrang tocawan sa Congreso.
Sa pasaring na ini na daeng camogtacan an presenteng congressman, iguang hapot an sarong consumidor na nakasabot kung ano an nangyayari sa Dificelco: ano an naginibo niya sa laog kan panukawan niya sa siyam na taon, kung saen napirmahan an mga soboot depektibong mga Power Supply Agreement kan cooperativa sa solamenteng supplier caini?
Haen daa an saiyang magcacanigong reparo kan dae maham an duwa sa apat na mini-hydroelectric power plants na cotana gaandar na sa San Miguel y Caramoran kan 2019 pa?
Ngata ta dae lamang siyang unabi kan ibogtak an mga maluya asin saraday na diesel generator bilang katukal kan dae pagconstruir kan mga hydro plants?
Sa masunod naman an ibang mga simbag kan mga ciudadano sa soboot mga panuga nin candidato.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: