Ang sugal sa politica

Magpoon Oktubre uno, mapusta na an satong mga lideres asin mga ambisyosong gustong magsalida sainda.
Ini an pustang sinsilyo sana ngona an taya, ta an mga panayang dacula, magpoon sa shampoo asin sabon sagcod sa manang y aquin, sa bisperas pa kan eleksyon ilatag sa lamesa, he! he! he!
Sa otro semana, an pusta ngonain kung tama an baraha o manok na saendang ilaban sa pa-derby kan Comelec.
Saro pa, tibaad ngani masala ka pa nin pili kan saimong partido, ta kung an naibahan iyo an PDP-Laban ni Pay Digong, suro-sigurong ini an papaboran kan Comelec.
Harimbawang aduman ka nakasakay sa limousine ni Pacquiao, tibaad dae ini palaogon sa Malacanang.
Ingatan man pano an pagpili nin kaibahan sa campanya, lalo na kung an gaparadukot dimalas sa sugal o caya habo pustahan nin mga tawo.
Kung sabagay, sa Isla Maogma, bako man importante an partido. An importante igua kang cuarta, igua kang paaguihan kan cuarta, y an maresibe kan cuarta masunod sa napaghoronan, lalo na kung an bobotohan iguang pakinabang.
Puede mo doblehon an aquinientos nin kalaban, apaton pa, alagad masakit kung an tinipon mong pambubod bolsahon man sana kan mga lideres, o caya dae magtubod an mga tinawan ta an heling sa saimo dae kang camogtacan na candidato.
Iyo sugal ini, alagad mahalaga man guiraray an mayad na imahe sa publico y an paglaom na kung sinda mahagad nin tabang, adyan ka sana para mag-ayuda maski papan-o.


Dae pa ngani naka-aplay sa Comelec an mga malaban sa Mayo 2022, igua nang naenot magpaluwas nin black propaganda.
Habo daa ninda sa contratistang politico, sabi kan karatula na isinabit sa overpass kan CatSU kan nacaaguing semana. Peke an organisasyon na ginamit, sadyang Virac an ginamit, y daeng permiso an municipio ni alcalde Posoy na ikabit ini duman.
Caya siguro nawara sana kinaagahan an streamer.
Kung sisay an pigapatamaan caini y kung kisay na campo an nagkahang, madari man sanang basahon, he! he! he!


Sa pagheling kan mga kalaban, madari daang daogon si Cong Hector, ta bihira daa magpahiling sa saiyang mga alagang siwo, siempre bihira man an bubod, he! he! he!
Caya sa ngonian dacul ana gakainteres sa saiyang tocawan sa Kongreso.
Adyan an dating congresista, na dae nakalingaw sa siyam na taon ning pasilam-silam sa Maynilang kayganda.
Adyan man an naderotang alcalde, an contratistang siningil kan dating congresista nin SOP sa eroplano.
Adyan man an abogadong puti an buhok, na gaduwa-duwa pa ngani kung siya malaban para sana tabugaon sa tribuna an mga kalaban.
Puede pa diyan idagdag si bise gobernador Shy, lalo na ta siya sana an babayi. Makua niya sana an cadaclan kan voto nin kababaknitan, tibaad makatsamba.
Si ex-future congressman Mendez, dae na puede, ta declarado nang ma-alcalde. Iyo man si ex-future congressman Villarete, napagal na man sigurong pangumbinsi nin mavoto saiya.
Kung sisay pa tabi diyan an gustong maging congresista, ihanda na an saendong mga papeles.
Bako tabing kaipuhan na halangkaw an inadalan, ta an boksingero ngani puede maging senador, mapresidente pa ngani para magdagdag ng increase, he! he! he!


Sayang na dae na puede an mga pakulo nin mga candidato sa oras kan pagfile nin COC sa Comelec.
Marinas man cotana ta maogma, iguang banda y parade kung minsan, y libre an mirindalan.
Por sobre sa coronavirus, diit na sana an puedeng magsabay hanggan sa laog. Kung mabitbit kan man nin mga alipores, sa luwas sana y burulagan pa dahil sa physical distancing.
Caya an magigin laban caini sa facebook, pauroragan nin post, padakulan nin likes, he! he! he!
Puede man magbogtak nin channel sa Youtube, puede pa sinda magkita, lalo na kung ipaheling an buhay nin candidato magpoon sa harong, sa tinampo y sa pagtipon nin ibubod sa mga siwo sa Mayo 2022, he! he! he!
Basta dae sana pagbalihon sa camera an paghatod nin gatas sa sobrang aki, paningil sa mga contratista y pagvisita sa sadiling contrata, he! he! he!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: