burabod | efren ETASOR burabod:

“FIAT… IN NOMINE DOMINE”

nagburukbusok ining burabod

dahil sa kaugmahan kang

dacula sagcod memorableng

celebrasyon kang satong simbahan

 

ang DEDIKASYON KANG KATEDRAL

NING VIRAC SA SATONG PATRONA –

VIRGEN INANG MARIA – LA NUESTRA

SEÑORA DELA INMACULADA CONCEPCION

na mangyayari sa Viernes, Agusto 27

 

omaw asin salamat ki difunto

Obispo Jose Crisologo-Sorra

dahil kang sainyang “FIAT”, nabuksan

ang obispado ning Virac, dangan

initaas ang pagtubod kang Catandunganon

lalo na ang mga pobre sagcod jovenes

 

omaw asin salamat ki Obispo

Manolo Alarkon-delos Santos

dahil kang sainyang “IN NOMINE DOMINE”

nagkaigwa ning simbahan ang mga harayong baryo

na dai caidto naabot kang santo evangelio

 

saka dahil kang sainyang determinasyon

sagcod higos, nagkaigwa kita ning pagkaginayon

na katedral dindi sa satong pobreng isla

 

paladan kitang mga Catandunganon!

 

GLORY TO GOD IN THE HIGHEST!!!

 

(ps… sabi ko baga –

kung ang emosyon mag taob

cierto y seguro

maburos ining

tubig na malinig

 

..kaya, uya na naman ako.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: