ISIP-ISIPON TA | qui Tang Tacio:

An marinas na bolong sa mariringawon

Sagcod sa ngonian, dae pa daa nakaparibod sa saindang harong sa San Nicolas, Panganiban an diez y ocho anyos na daragang nagpa-Virac daa magpoon pa kan Hulyo dose.

Sarong semana pa man daa ining nagcomunicar sa familia alagad dai na nagpamate, ta pati an Face Book account pinag-deactivate na.

Kan nacaaguing semana, nagpost na an kapulisan nin pangapudan sa gabos na ciudadano na ipaisi sa autoridad harimbawang siya maheling.

Alagad, sabi kan mga chismoso, tibaad pulis man sana daa an inibahan kan daraga.

Segun sa mga osipon, miembro palan daa an nawarang babaye kan Kabataan Kontra Droga at Terorismo (KKDAT) na pinag-organizar sa mga barangay kan sarong taon pa bilang saro sa mga programa contra sa mga rebeldeng komunista.

An gakapot daa kan KKDAT sa Payo iyo daa an nagin katrato kan daraga.

Ngonian, dae pa man nin impormasyon kung an lalaking ining iguang batuta iyo talaga an inibahan kan daraga kan ini maghari sa saendang harong agang amay y nagsakay sa sarong gray Mitsubishi Adventure na dae naisihan kung sisay an maysadiri.

Kung totoo man an huringhuding sa Payo, dae man siguro masakitan an kapulisan sa paghanap kan daraga…

****

Igua palan daang anom na alcalde na nagpahayag nin suporta sa pigaproponir na candidatura ni dating alcalde Samuel Laynes bilang congresista kan Isla Maogma.

Segun sa chismosong observador, an saro daa ngani caini nag-ofrecir na nin tabang pinansyal sa maabot na campanya.

Alagad, habo pa daang magpamidbid an mga ini ta tibaad dae matawan nin proyecto sa otro taon, he! he! he!

An cierto sana, tolo sinda sa Sur, tolo man sa Norte, y tibaad igua pa daang makisusuan, he! he! he!

Sabi kan nagpresentar na campaign manager na puti an buhok, dacul daang mga contratista man an nagvoluntad na matabang sa saendang presidente sa asosasyon.

Igua sigurong mga namate an mga ini sa ngonian na panahon, bako sanang sa payo, kundi sa bolsa, he! he! he!

Harimbawang magpadagos daa an pagburos kan suporta y mataparan an caipuhan na pambubod sa mga siwo, an caipuhan na sana an basbas kan gobernador.

Iyan mangyayari sana kung magdecidir an amo sa capitolyo na magabat na darahon sa baylehan an saiyang kaado, he! he! he!

*****

Nakaguda na naman palan an mga capitanes del barangay kan nacaaguing semana.

Nanaltag daa nin tig dos mil an saendang Santa Claus hare sa Congreso sa saiyang pagvisita sa Isla Maogma para magdonar nin mga PPE sa mga taga-ospital asin magpaheling sa mga lideres.

Mayad na ining pang-inom sa laog nin harong, lalo na ngonian ta bawal an magtiripon sa luwas.

Ini an evidencia na marinas palan na bolong sa amnesia y pagkamariringawon nin mga ward leader an papel na may pandoc ni Jose Abad Santos, Vicente Lim y Josefa Llanes Escoda.

An dapat sana pagavisitahon bulan-bulan kan parabolong y lahidan kan milagrosong papel sagcod na mag-abot an campaign period, dangan suro-semana an tapal sa angog tanganing ciertong maguiromdoman sa Mayo 9, 2022, he! he! he!

Ining bolong na ini piga reseta sana kan mga big-time na espesyalista. An mga small-time na parabolong sa mga municipio, saday man an papel na pandupog, itong an nakatatak pandoc ni Manuel Roxas.

An caidtong mga pandupog ninda Sergio Osmena y Manuel Quezon, bako nang mavenino ta dae na gadukot sa mga angog, he! he! he!

*****

Nag-agui an mga kapiyestahan nin daraculang banwa y barangay sa Isla Maogma.

Bawal cotana an ano man na pagtiripon afuera na sana sa Misa Concelebrada, alagad nagharanda man guiraray an katawohan.

Patarago an pag-inom, kung bakong sa laog kan harong, duman sa rikod na dae natanaw sa tinampo.

Minsan dae na gagamit nin face mask, an cadaclan daa nacamatid na nin health protocols. Tigsarong baso, platito y tinidor,  alagad kund dacul an mha harop-haropon, dae maiwasan na magtaraning sa tocawan.

Pruweba sana ini na masque pa iguang pandemya, masakit maboyong an solong gainom.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: