ISIP-ISIPON TA | qui Tang Tacio:

Mga rinandag na calag sa CatSU

Igua na palan daang iimbestigaran na anomalya diyan sa CatSU.

Segun sa mga kino-kino na nakadangog kan hororon sa miting kan Board of Regents kan Sabado, an eenoton daang adalan kan comitiva iyo an soboot pagtukal kan daga nin CatSU sa soboot daga nin sarong familia magcapirang taon na an nakaagui.

Alagad, nareparo daa kan sarong opisyal na an daga palan kan familia awat nang bayad kan unibersidad y titulado na ngani sa CatSU.

Sarong tawo sana daa an naglakaw kan pagtukal kan duwang daga, bilang opisyal na representante kan CatSU y representante man kan familia.

Ngonian, an daga pigagamit ngonian sa pag-ataman kan mga manok na pambulang.

Dae pa cierto kung nadagos an pag-imponer na preventive suspension without pay sa invueltong halangkaw na opisyal sa laog nin nobentang aldaw.

*****

Igua pa daang magcapirang isyu na hihingmayon kan administrasyon ni Presidente Azanza.

Saro daa iyo an labing cabangang bilyon na mga proyecto sa CatSU na soboot dinilensyahan nin mga poderosong opisyal.

Kung bako daang nanghagad an mga ini sa mga contratista, sinda mismo an nagcapital y nagpadalagan kan proyecto gamit an lisensiya kan contractor.

Igua na daang mga contratistang nagtuga na sinda hinagadan nin dae mababa sa cincuenta mil sagcod tres cientos mil pesos nin holdaper na naka-uniporme nin CatSU.

Dae pa sana naawat, naisihan daa kan magcapirang miembros nin BAC na an holdaper daang ini, sinabihan an mga contratista na an cuarta para sa BAC, sa presidente y mga miembros kan board.

Maguiromdoman na dati nang isi nin publico na dae daa naghagad nin lagay si dating Presidente Mining kan panahon niya y igua nganing istorya na pinaribod an regalo nin sarong contratista.

An gustong sabihon, nakaamot na an mga invuelto sa anomalyang ini sa laog nin halos duwang decada.

Pigadangdang na siguro sa impiyerno an mga calag caini…

*****

Magayon sigurong arogon nin mga alcalde y iba pang mga poderosong tawo an ehemplo na pinaheling kan CatSU president sa pagreparo na dapat parareho an mirindalan nin mga partisipantes sa seminar pati an mga resource speaker.

Kung Jollibee an isnakan kan mga amo, dapat iyo man ini an hahabhabon kan mga empleyado, bako sanang Skyflakes.

Puede man siguro ining gibohon sa mga handaan sa kasal, lalo na kung an litson, morcon y leche flan para sana sa presidential table. Kaya lang tibaad mag-agogoy an mga magurang kan kinasal, lalo na kung an handaan nasa baryo, imbitado an gabos, he! he! he!

*****

Sarong ciudadano an nagtao kan sainyang opinion sa soboot pagpadalagan qui dating alcalde Samuel Laynes bilang congresista.

Segun sa saiya, harimbawang madagos ini, magigin marinas para sa Isla Maogma.

Guiromdomon daa na magpoon kan magin independiente an Catanduanes, si defunto Jose “Lesman” Alberto an ultimong congresista na an estada nasa isla, adyan sa White House.

Magpoon caidto, an mga nagsurunod na congressman anas nang an mga familia nasa Maynilang Kayganda: si Kit Tatad, Dayunyor Verceles, Cotipyo Santiago, Saryo Sarmiento y Hector Sanchez.

An saiyang hapot, noarin daw kita makapatukaw nin congresista na an tunay na familia (dae kabala an icaduwa o icatolo) uya sa Isla Maogma?

Kung talaga daang capitalan si ex-mayor Samuel para magdalagan sa Kongreso, magayon para sa mga votante, lalo na an mga nadisganar sa mga wara-warang politico.

Saro pa, mabawasan daa an mga madalagan na bise gobernador, ta an abogadong puti an buhok maatras na tanganing magin campaign manager ni Laynes, he! he! he!

*****

Saro daang politico an naogma sa bakuna ta magpoon daang siya saksakan nin bakuna, sige daang tindog kan saiyang garod, he! he! he!

Kung sige na man an saiyang pambakuna ngonian, dae nagtuga. Alagad, dapat imbestigaran an bakuna sa Tsina ta tibaad hinaloan nin pampatungkag, delicado sa mga goslab na mahilig pa…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: