ISIP-ISIPON TA:

Ipa-medical an mga mahilig sa SOP

Nagpoon na an pagkamada kan mga mabali sa burulang sa Mayo 2022.

Kan nacaaguing semana, nag-abot na an saro sa mga tinangladan kan 2019, nagribot sa mga banwa. An mensahe sa mga votante? Dae daa siya mataltag nin cuarta ta an hanap ninda mga lider asin votanteng udok sa boot an pagsuporta sa kandidatura niya, he! he! he!

Ngonian pa sana, magpusta na tabi sa kalaban, he! he! he!

Segun sa mga osipon nin mga mahilig sa daendatang bagay, makaibahan caini si Manay Siliwong na gusto daa magbarik sa dating puesto sa capitolyo ta medyo dacula na an fondo kan provincia. Hihingayadon siguro an convention center na pinatogdok niya y rinapak ni super typhoon Rolly.

Sabi pa, si Bise Gob Shy daa an maiba qui madam y an mga magiging PBM sa subsuban na distrito iyo an sarong reporter sa TV, sarong aqui nin dating alcalde, y nacatocaw na bocal.

Sa lado ni Gob Boboy, dae pang ciertong line-up kung sisay talaga an bise caini o kung si Bos Te, na maggraduar bilang alcalde, masakat na sa capitolyo.

Depende na siguro sa kalaban, pero parehong llamado an duwa masque sisay pa an magtumang.

Siring sa nacaagui, hababa an porciento ni Cong Hector sa mga votante, alagad sanay na daa ini na sa murhinan magpoon nin dalagan. Tutal daa, guguyodon man sana ini ni Cua pag-abot sa tukadon, he! he! he!

Sa partylist, an target kan TGP ni Cong Bong iyo an makaamayoriya sa boto kan mga taga-Isla Maogma, bako an dayuhan na taga-Albay, an AKB.

Kung igua man daa ining ambisyon na maheling an sainyang pandok sa lobby kan capitolyo, tibaad sa mga masunod pang taon.

Maguiromdoman na sa apat mabali sa sultada nin gobernador y congressman, gabos ini igua nang mga pinintang mga pandok na pigatingarogan paglaog mo sa capitolyo.

Si Cong Bong na sana an dae, ta naderota kan 2016 pag-ambisyon magin gobernador.

Kung dae ini tentaran kan mga tawohan, posibleng sa 2025, iyo na ini an madalagan sa pagca-congressman mantang an aquing alcalde puedeng magsakat na sa itaas.

*****

Dae na palan daang SOP sa CatSU, segun sa pananaramon kan presidente.

Magayon caini, mag-orden si Azanza sa mga invuelto sa fondo, bidding, supply asin an soboot dating hade kan mga kubrabor, na magpa-medical tanganing makua an BP y timbang kan mga mahilig sa deligencia.

Pakatapos nin anom na bulan, ipa-medical otro an mga ini, tanganing maisihan kung naghalangkaw an BP asin nagbaba an timbang, he! he! he!

*****

Segun sa mga chismosong taga-CatSU, awat nang pigacuartahan kan Big Four an mga transaksyon sa Universidad, tibaad magpoon pa kan panahon ni Presidente Popo.

Pag-aprobar pa sana daa kan fondo nin proyecto, igua nang mahagad nin pangmirindal na veinte o veinte cinco mil pesos, saray nang pang-inom y pulutan.

Adyan pa an pagbaranga kan hagad sa contratista, na daeng maginibo kung bombahan an accomplishment report tanganing makua na kan mga holdaper an advance kan saendang SOP.

Ini siguro an dahelan kung ngata dae nahaman an mga proyecto kan mga nacaaguing bulan, ta an cotana ipatrabahong capital kan contratista, naenot kang kinubra kan mga dipung-alan.

Tama an desisyon kan bag-ong amo na imbestigaran nin husay an mga proyectong ini tanganing dae na maotro y an mga nakinabang magbayad man kan saendang salang gibo.

*****

Dae tabi maniwara sa mga sabi-sabi na an causa kan mga brownout kan nacaaguing semana iyo an luma nang linya kan Dificelco.

An katunayan daa, sabi kan mga halangkaw na opisyal sa Marinawa, siyam na maquina kan SUWECO an nauyag: lima caini nasa Marinawa, tolo sa Solong y saro sa Viga.

Dae pa kabali sa siyam an duwang hydroelectric power plant sa Solong y Hitoma na awat nang dae gaandar.

Alagad, pigahingayad na man daa an mga depektibong maquina y an saro sa duwang hydro, tibaad mag-andar na sa katapusan o sa masunod na bulan.

Sa Agosto mapoon na man daa an survey sa submarine power cable ni Cong Hector….

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: