burabod:

AGRANGAY NING BONSAI

pakatapos akong güadon sa

     dagang tinubuan

takrason su kadlakurang

      gamot buda sanga

isinûsô ako sa piot na kamugtakan

gapos ning sadileng gamut sa

        mga daripay

pinusasan ning alambreng de-cobre

sinilapid, tiniliko, binaribag, pinilipit

saka baging bùang winararingit

piga gunting ang lambang sangang gatubô

ngimon na ako sa kulog, sa lanit

sa pahâ, sa gutom; pero pilit

na gabubuhay na baging kriminal

sentinsyado sa masiterang presohan

bainti-cincong taon na ako dindi

naging mungan dahil sa pagtios na labi

gusngab na sa daing halagang pagka-kahoy

ang maculog sa boot ko

ta dai ko lamang nagiginibo

ang tuyo kong trabaho

para sa kádäyadan ning tawo

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: