Isip-Isipon Ta:

Iguang paralabnot sa CatSU?

Ang huringhuding sa ngonian sa laog kan CatSU iyo na sa tolong aspirante sa pagkapresidente kan unibersidad, duwa daa an kulang an papeles mantang an solamenteng burak completo an dokumento.

Kung ano ang mga kakulangan na ini kan duwa, dae man sinabi an mga chismosong opisyales kan CatSU, basta kulang daa.

Ngonian, an mga toltol asin dangag na mga obserbador sa CatSU namurong kung panong an duwang lalaking ini parehong masala sa pagsumitir kan saendang papeles por sobre ta pareho na sindang nag-apply bilang presidente nin higher educational institution.

Si Dr. Agustin Arcena nag-ambisyon man magin presidente kan saiyang pigatrabahuhan, an Guimaras State Colleges duman sa Bisaya mantang si Dr. Patrick Azanza kabali sa shortlisted na candidato sa pagka-presidente kan University of the Philippines-Los Baños.

Bako man sindang mga bontol o pawakoy-wakoy caya masakit isipon na sinda masala sa pagsumitir kan mga caipuhan na papeles ta parareho man sana an mga pigahagad kan search committee segun sa ley.

An duda lugod kan iba iguang milagrong nangyayari sa pagresibe kan mga papeles kan duwa.

Tibaad daa igua nang sindikato diyan sa CatSU arog caidtong panahon sa DPWH kan dae pang RA 1984.

Sabi kan mga tahodan na mga contratista, caidto daa madari makapa-disqualify nin mga kalaban na bidder lalo na kung kacomplot mo an BAC.

Pag-abot kan bid documents sa BAC secretariat o kung sisay man an maresibe, bubuksan an mga ini, lalabnotan nin sarong document. Entonces, non-complying, tapos an bidding, he! he he!

Kung siring talaga an nangyari, igua man sigurong alisto manglabnot sa satong unibersidad, he! he! he!

*****

Sarong opisyal nin PTA an nakareparo na gapagayon daa nin gate asin kudal an division office kan DepEd.

An mayor na entrada kan dibisyon bag-o na an gate y an kudal harani duman pinturado y an poste linatopan pa nin magayon na tiles.

Duman man sa kudal sa may BSP asin Pilot School, an lumang kudal binabawan nin bag-ong haloblak. An problema dindi ta segun sa mga ingeniero kan DPWH, gagabaon man sana daa an kudal na ini sa ginigibong rehabilitation kan provincial road magpoon sa capitolyo hanggan sa tulay kan Gogon.

Kung ako sa masuwerteng contratista kan proyecto nin DepEd, apurahon na kahamana an kudal na ini bago pa man gabaon kan DPWH tanganing masingil lamang y mabayadan kan tolong Maria sa dibisyon, he! he! he!

*****

Sa Simba iyo na an poon kan Semana Santa.

Sagcod sa ngonian dae pang clarong aviso an Simbahan Catolica sa kung pano gigibohon an mga actividad.

Kan nacaaguing taon, kinansela kan Diocese an public celebration kan gabos na actividad kan Semana Santa.

Imbes na imbitaran an publico para magtiripon, an mga padi sana an nagselebrar sa laog kan simbahan y an publico nagpasensya sa paghiling sa facebook o caya pagdayo harani sa simbahan tanganing madangog an tanog kan trompa sa campanaryo.

Bawal an pagvisita sa mga simbahan, bunyag, pagkumpirma, kasal asin pagbasbas sa mga harong o bag-ong carruaje.

Kung ini susunodon naman kan liderato kan Simbahan sa pangengotan ni Monsenyor Manolo, posibleng pakisumaro ini sa gobyerno nasyonal asin sa local na mga gobyerno na nag-orden na an gabos na malaog sa isla dapat iguang bitbit na negative test result sa COVID-19.

*****

Dae man cotanang problema an mga autoridad sa Simbahan kung an pagpasunod sa health protocols an paghoronan.

An problema iyo an nangyayari sa luwas, tinampo, tindahan, higad nin dalan asin mga patrabaho.

Afuera sa centro o poblacion kan mga banwaan kung saen naheheling an mga pulis, dae man gamaskara an satong kahimanwa sa baryo.

Sa centro ngani nin Virac, an lamay sa gadan tinutugotan kan barangay na magsuro-suan an mga parataya sa paykyo o tong-it pati na an mga parainom. Gusto man sigurong makaibahan an nagadan kung saen siya mapunta, he! he! he!

Dae pa akong naisihan na iguang dinakop an kapulisan sa Isla Maogma por sobre sa pagbalga kan mga ordinansa sa minimum health protocols. Dae pa siguro nakaabot sainda an kopya kan ordinansa hale sa consejo municipal.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: