Isip-Isipon Ta:

Dacula na an sagad ning mga politico

Pitong bulan na sana, mapalista na sa Comelec an mga makandidato sa 2022 national and local elections. Caya ngani ngonian na Semana Santa, mapaheling naman sa publico (dae na cabali si Nestor, tabangan nin Diyos) an mga gaambisyon sa maribok na kinaban nin mga politico.

Sa ngonian, nacaventaje an mga nacatocaw sa trono lalo na an iguang mga kapot na poder.

Fund raising na tabi sinda, mga tugang kong parapabakal nin voto, bako sa raffle o pabayle kundi sa panghagad sa contratista nin proyecto o supplier nin mga gamit.

Kung kan panahon, diez porciento an hagad, an iba ngonian dacula na an sagad, bako nang pang-ilid-ilid o atuloy kundi makalaog na an tangigui o manabang, he! he! he!

Igua pa ngani diyan na sinda na mismo an contratista tanganing mas dacul an naagahid, he! he! he!

Herac man kan satong mga contratista y supplier, iyo na an gatrabaho para sa fondong pambakal nin voto…

Duman daa ngani sa sarong banwa, sarong contratista nin mga patubig an hinagadan nin diez porciento nin magcapirang consejal y pag-abot sa bise mayor, hinagadan naman nin diez porciento, suma total veinte porciento an bawas, he! he! he!

Ano daw kung gailig pa man an mga tinogdoc na bombahan o gripo?

Iyo na ini an gawi minsan saen ka magpuntang municipio, an mga elegido caipuhan maging alisto, he! he! he!

*****

Fire Prevention Month palan ngonian, caya sige an ribot kan satong mga bumbero sa mga barangay para magbalangibog kan mga dapat gibohon tanganing marikayan an kasulo.

Mayad ini, ta sa gabos na servicio nin gobyerno, an pagbomba nin tubig sa mga harong an habo tang mangyari. Mas mayad pang an mga bumbero magritad-ritad sana sa saendang istasyon kaysa magresponde sa nagkarabkatab na harong.

An dae ko sana nasabotan kung ngata sa kadinaculan nin mga iguang dugong Intsik sa isla, ni dae lamang nakaisip na magfundar nin volunteer fire brigade an mga ini arog kan mga ginigibo sa ibang ciudad sa Pilipinas.

Isipon nindo na an cadaclan kan mga kadugo ni Xi Jinping sa isla mga negociante y contratista, na minilyon na siguro an hinakot na ganancia sa mga parokyanong Pinoy.

Alagad, sagcod sa ngonian, daeng regular na serviciong voluntad kang maheheling na hari sa saendang asosasyon, kung buhay pa man ini.

Baging nacanamit sana an publico nin mejoras hari sa Filipino-Chinese Chamber kung nanaltag nin tikoy sa mga piling customer o kaamigo o caya iguang pamirindal nin egg sandwich y mineral water sa dapit na daculang tawo.

Kung sisay man an mga opisyal kan grupong ini, magayon na paghoronan na an bagay na ini, lalo na ta an mga tahodan na miembros mga goslab na y dae na man maawat iguyod na sa Capilihan, he! he! he!

*****

Sa Viernes maabot daa an satong tunay na congressman, si Hector Sabeniano Sanchez para sa saiyang regular na pagbisita sa Isla Maogma minsan bulan an inabot por sobre sa kadinaculan nin trabaho sa Congreso.

Siguradong maribot naman ini sa saiyang mga lideres sa barangay caibahan si Gob Boboy Cua tanganing magpaguilomdom na siya adyan pa, he! he! he!

Tamang lakdang ini tanganing dae makaringaw an mga votantes ta tibaad masala sa pagheling y maghona na an satong congressman iyo na si Bong Teves kan TGP partylist.

Bako man sigurong tuyo kan taga-Baras na lamangan an taga-Pandan sa pagpaheling sa banwaan, lalo na sa panartag nin mga pinakilimosan sa gobyerno nasyonal.

Natural na an pangaturogan kan dating bise gobernador maheling an saiyang hawong na pinturado duman sa main lobby kan capitolyo kataraning an mga pandoc ninda Sario, Cotipyo, Dayunyor, asin iba pang mga diputado kan Isla Maogma, he! he! he!

*****

Sige an dacul kan mga naolakitan kan birus na COVID-19, lalo na sa luwas nin Virac.

An mga tawo caya sa ibang municipio pacahona mo dae ising iguang COVID, sige an ralabas na daeng face mask ta dae man pigasuhay kan autoridad.

An mga gaarapura madiskubre kung saen sinda mapunta pag naotsan, langit man o impiyerno, magsolo sana tabi, dae mangdamay!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: