Isip-Isipon Ta:

Marinas mag-work from home

Puede man palan mag-work from home an sisay man na empleyado nin gobyerno minsan bakong COVID an helang.

Segun sa mga sehongan sa kahadean ni Mayos Bos Te, magpoon daa nin Deciembre kan nacaaguing taon, dae na daa naglaog an saro sa mga amo nin departamento diyan sa municipio ta dae daa nakalakaw. Dae man sinabi kung ini naputlan nin bitis, namaraga an mga guramoy, o nagkapirilay dahel sa atake ni Corazon.

Inaprobaran man daa an request caini pag-work from home caya an sistema, sige sana an sueldo minsan nasa harong, dae nakauniporme, daeng time-in basta kung may darahon na pirmahan, marosnos man.

Kan igua daang magreparong saro man na amo, dangan daa ini naglaog sa municipio, sakay na sa wheelchair na di-tulak.

Ngonian ka, an pagcaisi nin cadaclan, an work-from-home arrangement puede sanang gamiton kung an oficina gaimplementar caini sa pagsunod sa COVID-19 health protocols, o caya an empleyado o opisyal nin gobyerno inaapod na “vulnerable” na trabahador.

Segun sa Komisyon ning Servicio Civil, an mga ini daa iyo itong an edad veinte uno pababa o sisenta pataas, mga tawong maluya na an proteksyon se helang, iguang namating ibang helang, asin mga bados.

Dae man sinabi kan CSC kung an mga helang na ini kabale an rayuma sa bitis na makapilay, namagang dila kaya dae nakayamyam, o nangamatis na pigsa sa lubot.

Lalong dae man puede an abo, kulog nin payo, gatol nin halunan, babloy nin ginhawa, daeng panghangop, daeng pangnamit o aban-aban sana an visita tucaw sa inodoro, ta COVID an, siguradong ospital o isolation an luwas kaan.

Harimbawa man na an nangyari sa Calolbon dae pigreparo nin COA, entonces puede nang mag-aplay sa work-from-home an mga ngalas-ngalason maglaog sa oficina.

Ikahang sana tabi sa aplikasyon na igua kang namati, basta bako itong pagtagas nin dara-dara, he! he! he!

Suportaran ini nin medical certificate hari sa saimong doctor na lisensiyado, dae puede an albularyo o doctor laway.

Kung maaprobaran ini, dagos magpasiring sa Batong Paloway, Batalay o sa Viga duman qui Nuestra Senora de Penafrancia para magpasalamat.

Saro pa, mangadyi na dae na paharion an coronavirus tanganing padagos an work-from-home, hayahay an trabaho, puede magnanoc cada oras, dae mareparo kung mag-igtok y an sueldo ihatod pa saimo, he! he! he!

*****

Sagcod daa sa ngonian, sige pa an purutulan nin kahoy diyan sa kabukidan sa tahaw kan Payo y Caramoran.

Maguiromdoman na dae pa sana naawat, tolong topdown na traysikel na kargado nin kahoy an nadakop kan mga pulis sa barangay San Miguel. Igua pa daa ining kaibang sarong van, alagad nakahari na bago pa man mag-abot an mga autoridad.

Masakit daa ining mapatonong ta an mga mastermind mga halangkaw na opisyal diyan sa Payo, caya ngani daa minsan mga pulis pa an escort pagluwas kan mga sasakyan.

Grabe sigurong muebles an ipagibo kan mga capitalistang ini, ta mismo daang an sarong opisyal nin barangay nakaamot na man kan saiyang deligencia o parte sa daendatang gibo.

Igua pa ngani daang quarry site harani sa kanipaan, padalagan man kan saro sa mga capitalista

Ano daw lamang an gibo kan mga autoridad sa bagay na ini?

*****

Natapos man an kaaldawan ni Valentino.

Naamotan an mga soltero, lalaking may agom asin lalaking may kabit sa kababakal nin burak, cake, chocolate, teddy bear y balloon na puso, asin pagpakaon pa sa itaas na kimot sa mga restawran asin fastfood.

Ang mga hararom an bolsa, natural sa hotel an selebrar. An daeng cuarta, adyan sa boulevard, sa may kadurman, asin iba pang gilid-gilid, makapayota lamang kan mga matagas maski daeng darang Dulcolax, he! he! he!

Sa panahon ngonian na an gabos na pigapauso naenot ngona sa facebook, madaring makaolakit an mga bag-ong tradisyon na ini.

Herac man lugod an mga dae nakanagbo nin mga magcacanigong haryawon o agomon.

An manok dae man puedeng ipakilaban ning basta na sana. Dapat an patamaan nin tambod, harani man an timbang, he! he! he!

Pasensiya na ngona an mga lalaking iguang butong paso, ay sala, pusong bato palan, he! he! he!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: