Bag’ong andador sa mga filosofo

Dae man cotanang nairido nin paputok kan nacaaguing mga aldaw hanggan Deciembre 25, alagad igua man nin mga naospital ta nagpaputok nin ugat.

Inda sana kung pila pa an makilimay paglaog nin Bag’ong Taon dahil sa sobrang pagbutobot nin sigarillo, pag-inom nin agua de pataranta, y paghabhab nin matatabang pagcaon, lalo na kung libre.

Ini an masakit minsan sa mga tawo, lalo na an mga barako na habo pagsabihan nin agom.

Bagi sanang pirming maubusan nin caonon, tatakigan an mga kamot kung dae mainom nin Ginebra o caya dae nakaisip nin toltol kung dae masigarilyo.

An masakit kung atakehon na sa puso, mayad kung maotsan diretso tanganing dae na macagolpe nin ganancia an ospital y doctor.

Kung ma-stroke man y magkakiliwaw, kaherak man na paghilinghilingon, lalo na kung gaguyod na nin bitis, gatimpla nin gatas nin aki an sarong kamot o sige an riwoy sa kimot.

Cotana mag-atid-atid na man an mga mahilig sa bisyong ini, ta tibaad mangyari na sa sainyo, herak man an familia.

Mayad kung iguang pampabulong sa Maynilang kayganda o iguang pambayad sa alalay na maataman cada aldaw.

Sa mga filosofo, dae man nin problema.

Sa maabot na taon, puede na kamo mag-order sa Lazada nin andador na para sa mga nakilimay.
Igua nang nakadisenyo caini, panglalaki, magian sana, igua pang rueda. Ang pangsapo sa lubot igua nang duwang toho, tanganing madari sana mag-ihi o magdeposito.

Kakanghan man nin Christmas light an paribot tanganing dae ka marigis sa kalsada. Igua man nin atop na paying, sera-sera sana tanganing mainitan man an kiliwaw kung ga-aldaw.

Harimbawang caipuhan kang muyit o tiliwi na makataram, puede pa pakanghan nin trompa, he! he! he!

An mga gaplano makimay, puede na tabi mag-order, he! he! he!
*****

Anom na bulan pa an bibilangon bago makataon nin bakuna an gobyerno nacional.
Dae man daa puede an Sinovac kan Tsina ta maluya an tama, bakong arog kan gibo sa Estados Unidos.

Caya ciertong pahalawigon pa an community quarantine sa Pilipinas hanggan makapoon an gobyerno sa pagbakuna.

Alagad, sigurado man na magpoon Enero igua nang maruluwas na bakuna sa Chinatown, sa Binondo, sa Divisoria, sa Pasay, sa Greenhills, asin sa ibang lugar na dacul an mga parapabakal nin Class A na relo.

Kung kamo gaapura magpasaksak nin bakuna, minsan dae nabasa an letra sa kahon ta Inintsik, bahala man kamo.

An mga daraculang mga kumpanya nin bolong mapabakal an nin bakuna sa mga iguang imong pambakal, sinda an maenot sa gabos, minsan quince mil pa an cada todok.

An mga daeng imo mahalat sa panaltag ni Pay Digong.

Caya sa mga maabot na aldaw, mag-ingat na dae maolakitan kan birus. Mag-gamit nin face mask y face shield, magdistansya sa pakihoronhoron sa ibang tawo, pirming maghugas nin kamot.
Sa pagmata cada aga, pakatimpla nin kape, hangopon asin namitan.

Pagluwas nin harong, magbalon nin dolce y lemon na puedeng namitan o hangopon. Kung maatot, sapohon kan kamot asin hangopon.

Kung makaringaw nin lemon, dae tabi irani an dungo sa duhay nin gadya ta tibaad idungdong ka kan kaibahan mo.

Kung daeng namit o hangop, dagos mag-quarantine. Bayai na an saiming kaibahan o familia. Kung daeng lugar sa harong, duman sa barangay hall o day care center.

Segun sa mga siyentipiko, cuarenta y cinco porciento hanggan otsenta porciento kan mga kaso nin COVID-19, nawaran nin pangnamit o panghangop. Caya iguang ventaje ang pagmaan na ini…
*****

Siring sa mensahe ni Gob Cua sa mga capitan del baryo, an kadimalasan kan 2020 dae ta na pagdarhon sa 2021, minsan cierto nang adyan pa man guiraray an COVID y ASF.

An mga salang gibo dae na pag-otrohon. An mga daendatang ugali hingohahon na dae pagsunodon.

Sabay sa pagrespeto sa mga gurang asin kapwa tawo, respetohon man an sadiri, tindogan an dignidad, asin magsarig sa Mahal na Dios sa gabos na gibo.

Maogmang Bag’ong Taon!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d