Gumod-gumod na daeng halaga

Mas halangkaw na posisyon an target ni Senador Pacquiao sa 2022.

Iyo ini an minaluwas sa isip nin mga tawo pakatapos na manaltag an saiyang mga alipores ni tig-sanribong magisip na imo asin mga pinatos na bagas y delata sa sanribong binagyuhan na residents nin Virac, Bato, San Miguel, Baras y Gigmoto.

Mapunta cotana daa an senador na boksingero alagad maculog daa an payo caini, bako man sa suntok ni Jinkee kundi tibaad nasobrahan nin agua de pataranta.

Imbes na magkua sa saiyang staff sa Senado, an kinua ni Pacquiao na iyo an marepresentar sa saiya iyo man sana an executive director kan PDP-Laban.

Segun sa mga nagluwas na bareta, dae pa man daang plano magcandidato sa mas halangkaw na posisyon an senador ta an katuyuhan niya iyo na matabangan an banwaan.

Sa saiyang pag-asumir bilang presidente kan PDP-Laban, an enot daang gigibohon ni Pacquiao iyo na kumbinsihon an mga congressman asin senador, pati na an mga politico sa local na gobyerno, na dae na makidawdaw sa korapsyon sa gobyerno.

Painanohon daw ini kan boksingero, kung an enterong Congreso igua nin pork barrel pati na an mga insertion? Kung magturubod an mga ini qui Pacquiao asin dae nang magkubra nin dose sagcod veinte porcientong interes sa mga proyecto nin gobyerno, gibohon ta siyang presidente ngonian na…
*****

Sagcod palan ngonian na binagyo na an enterong Isla Maogma, sige pa an pandaya kan mga daeng calag na scammer gamit an cellphone.

Kan nacaaguing semana, sarong nagpamidbid na halangkaw na opisyal an nag-apod sa maysadiri nin caonan asin nagpaluto para sa magcapira daang visita. Pakatapos caini nanghagad na nin load sa cellphone.

Alisto man an cotana victima, caya dae nangyari an scam.

Saro pa, saro man daang lalaki na gapamidbid na kumander nin NPA an nag-apod sa magcapirang negociante gahagad man nin tabang para sa rebolusyunaryong kilusan.

Dae man nagtao nin cuarta an hinagadan ta masakit panubdan kung dae mo midbid an gaapod. Tibaad mga ordinaryong criminal man sana ini o caya miembro nin CAFGU siring sa mga pagtubod kan ibang victima.

An masakit pa minsan ta kung an victima mareclamo sa pulis, siya pa an babasolon ta nagtiwara sa scammer.

Cotana saboton kan pulis an sitwasyon, ta lo mismo nganing amo ninda sa isla iyo an enot na ginamit pagtungtong niya pa sana sa Catanduanes.

Ini nganing pakabagyo, magcapirang alcalde an nacarecibe nin apod sa soboot madara nin trak-trak na bagas sa islang maogma.

Ginamit pa daa an mga chief of police kan mga banwaan tanganing maniwara an mga alcalde. An problema, gahagad nin labing dos cientos mil para daa sa krudo kan mga trak.
Mayad ngani ta mga tuso na man an satong mga mayor, masakit na lokohon, he! he! he!
*****

Nag-orolay na palan an mga reclamador na alcalde asin an gobernador na inakusaran nindang dae gatao nin relief sa mga banwaan.

Segun sa mga chismoso, pignegaran kan gobernador an mga akusasyon na ini kan mga alcalde nin Virac y Bato asin prinesentar an mga datos na nagpaheling nag abos na onceng banwaan nacarecibe nin mejoras para sa saendang constituentes.

Segun ngani sa report, an banwaan nin Virac an pinakadacul na nakua hari sa capitolyo na uminabot sa 43,872 para sa 23,381 na familia y an Bato nakakua man nin 21,079 para sa 5,525 na familia.

Entonces an mga taga-Bato sobre sa tolong beses nacarecibe sa capitolyo mantang an mga taga-Virac dae nganin nagtigdurowa. Alisto talaga an mga taga-Bato, he! he! he!

An mayor man sanang gumod-gumod kan mga amo sa municipio, dae daa pinaagui saenda an relief goods. An gustong sabihon, sinda an mataltag, bako na an capitolyo an madirecta sa mga barangay.

Simple man sana an rason, mga kahimanwa, magagamit sa politica an relief ta puedeng sabihon na padara ini ni alcalde, ta an mga pinatos na relief goods dae na man nin tatak nin capitolyo.

Marinas baga para sa satong mga servidor nin banwaan na sadirihon an credito sa relief goods, minsan hare sa iba.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: