Tumbado na si Rizal

qui Tang Tacio

 

Aprobado na daa an pagsugnod sa motor kan IATF. Halaton na sana an ginibong guidelines na iluwas ngonian na semana.

Ini daa para sana sa mga pribadong motorsiklo, dae kabali an ANGKAS asin iba pang mga motorcycle ride for hire.

Simple man sana an hagad kan mga may sadiri ning motor: na tugotan nang makisugnod an saendang miembros nin imedietamenteng familia, magpoon sa agom hanggang sa aki, o caya an ama, ina o tugang.

Masque padarhon sinda nin mga ID, o caya mga litrato sa smart phone na gapaheling na sinda nanggad sarong dugo.

Posibleng tugotan man an mga katrato na makisabay sa viaje, basta iguang evidencia y bakong taga-Calle Mabole an sugnod, he! he! he!

Ngonian, harimbawang mangyari man ini, dapat man na makibagay na an mga simbahan.

Kalain man na paghilngon na an mag-agom o sarong familia na maatender nin misa, papagburagon nin tocaw paglaog sa simbahan por sobre sa physical distancing, kung isi man kan gabos na gairibahan o gaurubayan pa ngani laog nin harong.

Magayon sigurong an sarong parte kan raya nin mga tocawan itagama sa mga familia o mag-aragom, puede sindang magtaraning-taning.

Marinas bagang paghelngon an sarong familia na gasarabay pagdasal nin Ama Niamo o caya magkanta sa laog nin banal na misa…

*****

Herac man palan kan estatwa ni Rizal y an kaibahan niyang babayeng paratienda nin prutas caidto diyan sa lumang municipio nin Virac.

Atang nakatindog ini dati diyan sa may payag sa laog kan municipal nursery sa SIV, basta na sana binutar-ag sa gilid kan mga dae naka-apreciar kan kalumaan kan estatwa na naging parte na kan istorya nin Virac.

Toho na an ibabaw kan payo, nawara na an pintura y an tabay igua nang saday na batak, posibleng dahelan sa pagsabod sana caini sa gilid kan kudal.

Cotana, an mga miembros kan Catanduanes Island Lodge 291, na pirmeng naheling na gadara nin corona nin burak sa maniwang na rebulto sa plaza kung Independence Day o Rizal Day, hagadon an duwang lumang rebulto sa municipio.

Pagibohan ninda nin bag-ong titindugan an mga ini sa kung saen na parke sa banwaan. Igua man diyan nin alisto maghingayad kan mga nauyag na parte tanganing mapinturahan nin bago.

O kung mag-abot man an panahon, ibaba na an tibihon na Rizal na baging na-COVID y salidahan na sana kan luma ta marinas lamang an pakagibo, proporcionado y marinas an pakagibo.

*****

Kapiyestahan ngonian ni San Juan Bautista diyan sa municipio nin Bato y Caramoran.

Harimbawa man abuton kamo nin gutom o paha sa agua da pataranta, puede na magdiretso sa saendong dadagosan. Mag-ingat sana tabi sa pagdistancia sa mga kahampangan ta tibaad may coronavirus.

Dae na maghalat na duhoran nin plato o kubyertos, kamo na an magkua tanganing kamo sana an nagkapot sa mga ini.

Kung maigtok, magsadiri man nin baso para sa tagay, y saro man na platito y tinidor na pangtusok sa pulutan.

An mga cagharong magpalista kan mga visita, siring sa mga ginigibo kan mga guardia civil sa mall, restawran y pampublicong edificio.

Kung manghahagad nin take-home, ciertohon man na an mga nagluto y magpreparar kan mga putahe daeng helang tanganing dae mo mapakaon an familia mo nin makaonong.

*****

Bako man sana daa palan sa Virac an mga tupada.

Duman daa sa Payo, sige man an pabulang lalo na sa mga higadon harani sa baybayon. Dae man daa ini puedeng patunongon ta an mga gapadaragan mga tawo man sana daa ni alcalde. Gapadara pa ngani daa nin maldos na ilaban an alcalde.

Ano daw kung diyan na sana gibohon sa daculang plaza kan banwaan sa tampad mismo kan istasyon nin pulis?

Gibohon pang bangko an tesorero tanganing iguang parte sa plasada an municipio.

Igua man sigurong juez diyan na puedeng maging sentenciador, he! he! he!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d