Politica na naman?

qui Tang Tacio

 

Sagcod sa ngonian, dae pa nasabotan an mga nangyaring misteryo sa kaso kan duwang OFW na iyo an icaduwa asin icatolong kaso nin COVID-19 sa islang maogma.

Dae pa daa natapos an imbestigasyon kan cuerpo de policia sa nangyari.

An enot na hona-hona, an aqui kan taga-San Miguel an nagkopya kan forma sa website kan Bureau of Quarantine saka pinadara sa saiyang ama.

An pinaka-ultimong huringhuding sa bagay na ini, totoo daa an dokumento alagad iguang nangyaring anomalyo o barayadan duman sa BOQ.

Saro pang pulutan ngonian kan mga tabilan iyo kung panong nagkaibahan sa sarong cuarto an lalaki y babaying OFW duman sa Tabaco National High School. An pagsabot kan cadaclan, iba man an cuarto kan mga lalaki, saparado sa mga babayi.

Segun sa naolakitan, dae man daa sinda naghuron-huron na daeng face mask y an distancia harayo man. An problema sana daa, ta saro sana an comfort room na saendang ginamit kan bangging ito bago sinda magparibod sa isla. Sinugo niya pa daa an taga-San Miguel na limpyahan an kubeta.

Isipon tang nag-apat na oras man sa laog kan airconditioned cabin an taga-San Miguel asibn magcapirang pasahero, caibahan an mga amo sa DepEd, PPA y DSWD. Gabos yata sinda, dae man naolakitan kan helang.

Dapat maadalan an bagay na ini kan mga doctor kung pano nakaolakit si ser qui madam kung pareho sindang naka-mask. Tibaad igua nang bag-ong paagui nin transmission…

*****

Ngonian, tutal cierto na kita na an quarantine certificate na bitbit niya bakong toltol y dae dapat paniwaraan, an dapat na tawan nin atensyon kan mga autoridad sa isla, lalo na an satong lideres, iyo na masigurong an gabos na malaog, na-stranded man sa Maynilang Kayganda o paparibod na OFW, dapat mag-agui sa istriktong pagrekisa kan saendang mga papeles.

Tama an ginibo kan capitolyo na kabriton an OWWA na patanoson an procidimiento sa pagpasakay kan mga maparibod na OFWs ta tibaad malusutan na naman sinda. Magayon sigurong an OWWA mismo an maghagad nin kopya kan mga test results kan mga OFWs tanganing dae na makalusot an sisay man na an darang sertipiko peke o nabayadan.

Dae man mabasol an mga capitan y consejo kan mga barangay kung sinda magsayuma na paparibdon an mga OFW o Locally Stranded Individual (LSI) sa saenda man sanang mga harong, lalo na kung dae ninda kayang bantayan an mga ini tanganing dae magluwas habang nasa quarantine.

Sarong ejemplo an soboot paghona kan taga-Calolbon na OFW na siya negative y pakaabot sa Carangag, nangarigos sa beach resort kaiba an familia y iba pang tawo.

*****

Igua man nin ventaje an physical distancing y iba pang mga protocol na pinapasunod kan simbahan sa laog kan misa.

Dae ka nang madangog na mga gurang na nakitsismisan o mga daraga y solterong gahutaan sa tahaw kan misa. Ung rinas sanang an solamenteng nadangog mo iyo an tataramon nin Dios.

Saro pa, masupog kang mangaturog sa sermon ni padre, ta dae kang huhurandigan, he! he! he!

Igua man nin disventaje. Kulang na an partisipasyon kan mga gasimba sa pagkanta kan choir, lalo na kung an mga kanta iyo itong pigataram na pangkonsyerto, halangkaw na mga tonong dae maabot kan ordinaryong tawo. Medyo masakit man na magcaigua ka nin ganang magkanta kung an saimong kimot natahoban nin face mask, kugong an tanog, daeng puwersa.

Icaduwa, ta kulang an pigapalaog sa simbahan, bawas man an matao nin saendang mga dolot. Dapat man isipon kan mga gasimba na nagdacula an gastos kan simbahan sa cada misa, ta nadagdagan kan pigagamit na mga alcohol, thermometer scanner, mga kemikal na pangontra sa virus asin dagdag na konsumo sa kuryente ta dinagdagan man an mga misa.

Kung igua man sanang icataong papel, bako na tabing sinsilyo an idolot ta tibaad mabongog an kataning niyo sa kalansing caini.

*****

Kinasuhan na daa si Gob Boboy Cua sa Ombudsman dahil sa pagpirma caini sa surat kan Palnab Shipyard sa barangay council.

An nagkaso daa mismo iyo an taga-municipio na naggibo kan report sa soboot distroso sa Kinaw.

An hapot: ngata ta dae na nakapaghalat kan report kan DENR, na nagpadara pa nin mga parabuso tanganing mahiling an irarom kan dagat? Politica na naman siguro, alam na, uha!!!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d