Delicado an mga contratistang politico

qui Tang Tacio

 

Inaprobaran na palan kan junta provincial an Supplemental AIP No. 2, na kaipuhan tanganing maka-realign kan 20% Development Fund, an fondo na iyo an pigaharian nin pambayad kan capitolyo sa mga infrastructure projects.

An masunod na caini, kung arin na mga fondo sa 20% DF an hihiwason tanganing matawan nin paanggastos an gobyerno para sa COVID-19.

Segun sa mga nacaisi, an pakialaman sana daa ngona iyo an Calamity Fund pati an tada kan 20% Development Fund kan mga nacaaguing taon.

Entonces, libredo pa an mga proyectong igua nang mga nakakabit na pangaran nin mga contratista, lalo na mga politico, he! he! he!

Caya dae kamo magduda na an satong mga binotohan kan 2019 dae gahengoha na mawara na an coronavirus, ta delicado an saendang pambakal nin voto sa 2022, he! he! he!

Diyan ngani daa sa municipio nin Virac, sarong politico daa an nagpreparar na nin listahan na igua nang tandaan an saiyang mga contrata ngonian na 2020.     Siguradong makihoron ini sa mga nanunungdan na dae paghiwason an nakalista ta maafectaran man an deligencia ninda, he! he! he!

*****

Magiging madugo an implementasyon kan Social Amelioration Program (SAP), an pagtao nin emergency cash subsidy na cinco hanggang ocho mil pesos cada pobreng familia na afectado kan quarantine kung dae ini maipariwanang nin marinas.

Kan naenot na mga paluwas kan DSWD, an macaresibe daa nin cinco mil iyo an mga familia na igua lamang nin saro sa mga minasunod: senior citizen, mga disabled, mga bados o gapasuso nin aki (bakong agom), solo parent (mga binayaan nin agom o boyfriend na igua palan nin agom), mga OFW na nawaran nin trabaho sa abroad, mga Agta y iba pang katutubong Pinoy, mga tawong daeng estaran o itong mga gahigda sa sidewalk, mga paraoma, mga parasira, self-employed arog kan paratinda sa saod, mga informal settler o nakitogdok sa bako nindang sadiring daga y an gabos na mga empleyadong an tratamiento kan companya dae babayadan kung daeng trabaho.

An mga 4Ps daa, kung an narecibe ninda labi sanang tres mil cada bulan bilang benepisyo, an kakulangan na labi man un mil iyo na sana an idagdag tanganing magin cinco mil. Kun ika man goslab na nacacua nin social pension, an marecibe mo cuatro mil quinientos tanganing magin cinco mil an dati mong nacuang quinientos.

An tibaad maging ugat nin cariribocan iyo an sinabi kan ibang opisyales kan DSWD na kung an saro sa familiang pobre empleyado nin gobyerno o caya pensionado nin gobyerno, dae na sinda makarecibe nin cinco mil na SAP.

Masakit ini kung an empleyado nin gobyerno contractual man sana o aldawan o caya an pension kan retirado kulang na para buhayon an daculang familia, lalo na itong igua pang nakisampot na mga aqui.

Hilingon mo na sana an mga naempleyong contractual na mga utility sa mga escuelahan sa DepEd.

Kung noarin daa igua nang gakapot kan trabaho sa MOOE, iyo man daa an pagbagal nin pagpasueldo sa mga contractual na ini.

Segun sa reclamo,  pigaabot nin tolong bulan bago magpasueldo y an itao pa bakong kumpleto, atang dae nang SSS. Dae man daang maginibo an mga hornal na ini, ta natakot mawaran nin trabaho lalo na ta an iba halos sampulong taon nang gasirbe.

Mayad ngani daa an ibang principal ta gaduhor lamang nin diit na paomok kung Deciembre. An ibang principal, ipalaog an mga utility para maglinig, mag-gabi, mag-guardia, mag-grass cutter, o magpanday.

Marinas sigurong reparohon man nin DOLE an camogatacan kan mga contractual worker na ini kan mga escuelahan sa DepEd, lalo na sa tamang pasueldo y benepisyo.

*****

Kung harimbarang nakamati na kamo, por Dios por santo, hare kamo pagpagadan ngonian na quarantine ta daeng makilubong sainyo. Herac man kan mga natigbak, atang suspechado nang iguang COVID-19, dae lamang makanamit nin misa sa simbahan. Sa Mayo, puede na siguro dae maghangos.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: