Pabor sa mga agom an nCoV

qui Tang Tacio

 

Dae pa ngani nakaabot an novel Corona Virus sa Isla Maogma, gakagaramo na an mga ciudadano.

Magpoon daang magbalangibog an mga local na opisyal sa mga plano kan mga agencia sa salud manongod sa nCoV, natubis na daa an tagong mga face mask sa mga botica sa Virac. An orihinal na presyo daa kan ordinaryong face mask sa Maynilang Kayganda piso man sana, alagad sa isla uminabot na sa siete pesos cada saro.

Kan Viernes, sa laog kan solamenteng viaje nin eroplano pa Virac, bilang sa sarong kamot an dae nakamaskara. An gabos daa, napagal an daghan sa kapupugol ning abohon ta tibaad i-osip sa autoridad pag-landing, caya silencio an flight. Pag-abot sa aeropuerto, pila an mga pasahero para eksaminon kung iguang calentura.

Duman daa sa Tabaco, nagcaigua na ning camogtacan an pigaaguihan na terminal. An gabos man daang pasahero, gaagui na man sa health screening. Inda sana kung an mga nakasakay sa cargo truck, siring man an gibo.

Dae maawat, an gabos na mababa sa eroplano asin sa ferry boat, anas nang naka-maskara pati an mga piloto, pacahona mo iguang tiripon an mga holdaper, he! he! he!

*****

Lo mismo daang an Simbahan nagsabi na ibawal na ngona an pag-abrasa y pag-ako nin ostia sa kimot, minsan dae pa man yata naimplementar sa isla.

Dae man lamang mag-abot sa puntong an gabos na gasimba, anas man nakamaskara sagcod an mga padi, lector, collector, sacristan y lay minister.

Masakitan an mga retratista harimbawang iyo ini an mangyari sa bunyag, dapit ning gadan asin kasal, uyag an mga litrato, he! he! he!

*****

Ta dae nang beso-beso asin abrasa, hanggang babay na ngona an gabos.

Siring man an efecto caini sa mga bulangan asin paykyuhan sa gadan, mabawas an ribok ta an mga parataya nakamaskara. An problema, tibaad mas lalong makadulag an mga botingtang.

Kung an mga miembros nin mga sociedad magkagaramo man, mabago man an pag-inom. Gabos nakamaskara, tigsarong baso, tinidor asin platito, bawal an pagtadoan nin baso, bawal maglutab asin magsuka.

Pabor ini sa mga esposa na namroblema sa mga boltok nindang mga agom. Siguradong dae na ini mapunta sa Calle Mabole para mag-washing ta matakot an mga ini magcaigua nin sarabay na sip-on, nônô sa daculang payo, nônô pa sa saday na payo, he! he! he!

*****

Iguang nagreclamong motorista sa soboot dae mapaquihoronan na pulis trapiko.

Segun sa dae naorian na ciudadano, pigamaneho niya daa an saiyang rehistradong awto kan ini parahon ni Tsip sa tinampo por sobre ta dae siya naka-seatbelt.

Naghagad man daa siya nin dispensa, lalo na ta kadakul pa daa nganing mga motoristang gabalga sa mga reglamento kan agencia. Alagad, dae daa naghunod an pulis, sinabihan siyang dae na magpararibok ta lalong hahanapan nin diferencia an sasakyan.

An ginibo daa ni Tsip, tinawan nin penalidad na tres mil na babayadan sa LTO. Alagad pag-abot duman sa SIV, an tres mil palan puede sana iimponer kung an pasahero an dae naka-seatbelt ta an drayber na dae naka-seatbelt mil labi sanang sanribo an penalidad. Caya kinaipuhan pang apudon an paratrapik tanganing coregeran an tiket na inisyu sa motorista, he! he! he!

Kung hehelingon, cadaclan kan mga drayber y pasahero nin awto, dae man gagamit nin seatbelt lalo na ta maluway man an buag sa dalan. Mas matoda pa ngani an mga traysikel asin motor, na an mga drayber y pasahero dae nganing seatbelt.

Hagad kan reclamador, mas mayad daang an asikasohon kan pulis iyo an mga menor de edad na mga motorista, an mga daeng lisensya y mga daeng disiplina sa calle.

Hay buhay….

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: