Mga daeng pagmangnong mga contratista

qui Tang Tacio

Nagamo an ibang mga fiel na parasunod ni Gob Boboy sa ginibo kan saiyang bag-ong atorni kan kabang-an nin Enero.

Segun sa sainda, sala man na pagpatubodon an suspendidong gobernador sa bagay na dati nang sala: an mag-asumir na dae nin opisyal na orden an DILG.

Sa gibo daang ini, tinaw-an pa ni Atorni Mandagan nin dagdag na problema an saendang namomotan na gobernador, imbes na harion an pagabat sa saiyang buhay politica.

An caipuhan daa, sunodon an kapagbootan kan ley y halaton na sanang matapos an sarong taon na suspension niya sa posisyon.

Kung harimbawa man daang totoo na igua pang nakahandang bag-ong kaso kontra qui Gob Boboy sa Ombudsman na hinanda kan saiyang mga kalaban, iyo daa ini an dapat atubangon nin husto.

Tutal daa, puede pa man kuwestiyonon sa Court of Appeals o sa Supreme Court an legalidad kan pagkasuspinde niya kan Ombudsman.

*****

Inaapodan an DPWH, PEO asin iba pang agencia nin gobyerno na gaimplementar kan mga proyectong imprastraktura.

Cotana lamang daa, sabi kan mga ciudadano, pasunodon an saendang mga contratista sa tamang procidimiento sa saendang mga proyecto.

Cadaclan pano kan mga ini, lalo na an mga proyecto sa tinampo, kulang an mga pasiguro sa kaligtasan nin publico (kaiba an mga macuapo ni Nestor).

Kung igua man daang ikinahang na yellow tape, dae ini minatagar. Kung banggui, dae na nasayudan an tape y dae lamang nin warning light, minsan pa galudab na gasera.

An mga proyecto man sa drainage, awat kanghan nin takop an mga toho, kulang pa ang mga harang.

Diyan sa Taytay, magcapira kang mga awto o vehiculo an nabilho sa mga dae nahaman na catch basin o ang tipunan nin tubig baha na awat hamanon an takop na semento.

Maguiromdoman na magcapira nang mga motorista, caibahan na si dating PBM Roger Pereyra (tabangan nin Diyos), an nahungkog sa mga pinabayaan na mga patrabahong ini y nawaran nin buhay.

Magayon siguro, helingon man an mga proyectong ini kan mga alcalde sa onceng municipio tanganing an reclamo nin banwaan macaabot man sa mga nanunungdan kan mga agenciang responsable.

Mas magayon, ta bihira na ngonian an tawong daeng smartphone, litratohon an mga salang gibong ini nin mga contratista y ipost sa facebook account kan agencia y mga media tanganing maisihan nin publico (lalo na an mga partidaryos nin Nestor).

Kung dae sinda maghiwas, ibuntog an bitis kan contratista sa toho tanganing mabuhusan nin semento.

*****

Daculang kagamohan na para sa mga Pinoy an pagkalat kan 2019 Coronavirus o 2019 nCov.

Duman sa Maynilang kayganda, lalo na sa mga landingan nin eroplano, cadacul na tawo an managbuan mong puro na nakamaskara. Ini sa kahagasan na tibaad sinda makanagbo nin Intsik na hare sa mainland China o mga tawong posibleng naolakitan nin 2019 nCov.

Dati nang nabawasan an stock kan N95 mask por dahil sa pagsabog kan bulkan Taal, lalo pang madiit an tagama kan mga botica para sa nCov.

Cincuenta sagcod sanggatos pesos cada saro an maskarang ini, caya bakong sugot-sugot kung magagamit ka caini lalo na para sa mga tawong an hanapbuhay nasa Maynilang kayganda.

Tanganing an bagay na ini dae na mangyari sa Islang Maogma, magayon na maghanda na man an mga nanunungdan na bantayan an airport tanganing an sisay man ma mareparong mainit an ginhawa, dagos na aasikasohon tanganing mabolong y mahapot kung saen haring lugar.

Mayad kung nasobrahan sana nin alak o nagpauran ta daeng payong. Ta kung tunay na nCov an bitbit caini, tapos an matoninong tang buhay sa isla.

An mga iguang cuarta, makabakal nin N95 mask o masque itong ordinaryong mask na dadagdagan sana nin tissue. An masakit, itong kulang na ngani an pambakal nin pagcaon sa harong.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d