Libreng habhab sa New Year’s Call

qui Tang Tacio

Iguang reclamo si ex-future congressman Horacio Villarete kan Panganiban.

Segun sa saiya, nagaba an sarong parte ning bag-ong haman na river control project kan DPWH duman sa barangay San Nicolas kan ini agihan nin baha por sobre sa nacaaguing pag-uran.

Segun sa representante kan Transparency International, an proyecto daa na kataning nin sementaryo sa Payo ginibo nin subcontractor y sarong politico.

Sabi man kan DPWH, nai-report na daa sa saendang oficina an nagaba y ini daa por dahel ta an disenyo kan dike dae nin pilote caya nakadkad kan tubig an pundasyon. Pinag-asigurar na daa kan tunay na contratista na hihingayadon an dike, na kakanghan na daa nin pilote tanganing dae na madanyosan.

An naisihan daa kan iba, an nag-subcontract dinulag daa an cuarta y dae na nasusog kung haen. Herac man daa kan mga nadarhan nin capital na tinabag, ni kanto kan sentimo dae naheling, he! he! he!

*****

Nagpirila an mga opisyal nin military, politico y mga agencia de gobyerno sa pangabrasa qui acting gob Shirley y acting bise gob Bolotoy sa New Year’s Call kan nacaaguing semana.

Gigibohon na daa ining taon-taon na tradisyon sa capitolyo, tanganing pagpoon nin bag-ong taon ganado an satong mga servidor.

An problema sana, lima sana sa onseng alcalde an presente sa okasyon sa convention center.

Absent an mga alcalde nin Virac, San Andres, Bagamanoc, Payo, Baras y Bato. Alagad nagpadara man nin representante si Mayor Posoy y Mayor Paolo.

Soboot, an enterong participantes maatender nin joint meeting kan Catanduanes Development Council (CDC) y Provincial Peace and Order Council (PPOC), alagad an tinocar man sana iyo an mga plano, programa y proyecto kan administrasyon na dati nang inaprobaran kan CDC kan Deciembre.

Dae man daa nadiscutir an anuman na bagay manongog sa peace and order. An aduman daa, fish na dae sa order, he! he! he!

Sa sobra kahalangkaw kan presyo ning sila, an gabos na putahe kung bakong manok, karneng orig o karbaw. Sayang na dae inibahan nin bolong sa hayblad kan caterer.

Ta kulang man an nag-atender, sobra-sobra an handa kan capitolyo caya bako sanang mga imbitadong visita an nakahabhab.

*****

Sige pa palan an trabaho kan municipio nin Virac bilang pagsunod sa road clearing directive ni Pay Digong.

Pursigido daa si alcalde Posoy na dae makabale sa mga alcalde na kakasuhan nin DILG por dahil sa pagbalga sa orden ni Duterte na harion an mga nakaharang sa tinampo tanganing magamit nin publico (kaiba an mga macuapo ni Nestor).

Caya kung mareparo nindo, iguang garibot na payloader y mga trabahador na gabungkal nin mga ginibong flower box o tambak nin baybay o graba sa gilid nin kalsada.

Caya an mga ciudadano sa Virac, inaapodan na makicooperar na sa bagay na ini tanganing an saindong mga tambak dae na matabag kan mga personajes nin municipio.

Igua pa diyan nin mga tindahan na tinogdok sa gilid nin tinampo o nakalaog na sa tinampo.

An hapot ngonian, ano man daw kung igua man nin pigagibo sa ngonian an ibang alcalde sa isla?

Saro pa, ano man daw an nahaman kan capitolyo kung pigareparo man an mga provincial road kung igua man nin mga obstruction? An pagcaisi kan mga motorista, iguang mga tinampo kan capitolyo na an pacahona mo barangay road ta naocupar na nin mga harong o tindahan an road right-of-way na cotana quince metros an lakbang.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d