Isip-Isipon Ta | qui Tang Tacio:

Gurumod-gumod an mga casual

Nag-gurumodgumod an mga casual na empleyado sa gobyerno sa pagsuspinde kan trabaho kan Abril 12.

Natural na sinda magreclamo. Importante sa saenda an cada aldaw ta aldawan an sueldo.  No work, no pay. Para sa mga permanente, bako ta bulanan o quincena an kubra, suspendido man an trabaho o holiday, iguang bayad.

An desisyon daa ni gobernadora base sa mga osipon na kulang daa an mga nagviajeng mga traysikel pati depasaherong van kan agang ito dahil sa buhos nin uran asin hangin na dara ni TD Amang.

Mapusta ako na an mga habo maglaog mga permanenteng empleyado nin capitolyo na habo Malabo an buhok. An cadaclan man cotana caini iguang motor, traysikel o demotor na carruaje caya daeng rason na sinda dae maglaog.

Isi nin gabor na sa senyal numero uno, dae man gasuspinde nin trabaho y an daeng laog an mga nasa elementarya sana, afuera na sana kung binaha nin katuhod an enterong Virac.

An laog sa trabaho hanggan senyal numero dos, tanganing makatabang an gabos sa pagpreparar kan oficina o companya sa maabot na bagyo.

Kung iyo na ini an magiging palisiya kan capitolyo, sa maabot na diit na kurokuso nin uran o hangin, minsan dara sana nin gaaguing thunderstorm, dae nang malaog sa oficina, lugi an publico (bako sana an familia ni Nestor).

Sa masunod, atid-atidon man kan satong mga elegidong opisyal asin lideres an efecto kan pagsuspinde nin clase o trabaho sa gobyerno.

Dae pagpadanayon an ugali na sa diit na uran, daeng clase, ta madaracula an mga aking an puro maroromhon, maluya sa mga maabot na bagyo.

Masyadong over-protective an mga magurang ngonian, bakong arog kan panahon. Dinagdagan pa kan DepEd na an pokus nasa academics na.

Hilinga, bihira na ngonian sa mga escuelahan sa banwa an mga batid magtanom, maggamit nin katam, martilyo o serotso, magsapna o magluto nin simpleng putahe. Ni dae na ngani nakagibo nin estaran sa camping gamit an kahoy pati palwa sa bukid.

Sa sobrang hilig sa selpon, kulang na an gaadal maglangoy caya mayoriya kan sitenta y dos na nalamos kan Semana Santa, anas mga aki na maluya sa paglangoy.

An pag-adal bako sanang sa libro, kundi kabali an mga kamatidan pati adayo na kaipuhan sa oro-aldaw na buhay.

*****

Igua daang plano an icatolong congressman kan Isla Maogma na magcandidato bilang alcalde.

Puede daa sa Calolbon ta madari daang daogon si Mayor Nonong, saro man siyang taga-Calolbon y ginana kan nacatocaw na congresista an banwaan.

Puede man daa sa Bato, kung sa hiling kan mga taga-Batalay, dae magana si Bise Boroy qui alcalde Johnny.

Maguiromdoman na mag-amigo si Bise y an alcalde. Dati man daa ining nagkasuhan kan nacatindog na congresista alagad nagkasabot na dahil sa milyones na proyecto, he! he! he!

Sa politica, lalo na sa mga gaambisyon, daeng amigo, daeng singaki, daeng tugang, daeng kanatad.

*****

Nagselebrar palan an municipio nin Bato kan saendang foundation anniversary.

Iguang Governor’s Night y, sa kahagadan nin Batalay House of Representatives sa tabang kan consejo municipal, igua man nin Congressman’s Night, he! he! he!

Imbes daang gamiton an pig-ofrecer na sound system ni atorni Puting Buhok, an gamit daa hari pa sa Great Wall of Batalay na iyo man daa an mabayad sa banda.

Kan magpoon na an programa kan Congressman’s Night, grabe daa an palakpak qui alcalde alagad silencio an nagtagbo sa icatolong congressman.

Kung totoo an sabi kan mga sihongan, habo na daa bayadan kan Batalay House of Representatives an para sa banda, caya an consejo an maabonar, he! he! he!

Puede man sobrion ni alcalde Johnny an gamit kan mga collector sa misa sa simbahan, italtag ini sa mga consejal y mga capitan tanganing liboton ninda an enterong barangay sa pangilimos nin pambayad sa banda, he! he! he!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: