ISIP-ISIPON TA | qui Tang Tacio:

Eleksyon na naman?

Maeleksyon na naman palan sa mga masunod na semana.

Idagos na an pirilian para sa mga matukaw na director kan junta directiva nin Dificelco, katukal kan apat na awat nang pabarik-barik sa puesto.

Ini, segun sa cooperativa, para sana sa mga miembros-consumidores sa onceng municipio afuera an San Miguel.

Sa ngonian, igua na daang mga nagborotwa na mga ambisyosong makalaog sa Marinawa asin garahagad na nin basbas kan mga hade-hade sa isla.

Natural, dacula an papel nin mga politico, lalo na an mga nakatukaw pati na an mga bag-ong tukaw, tanganing dae na masakitan an mga candidato sa campanya.

Siguradong makialam naman an mga grupong nakinabang sa milyon-milyon na halaga nin corrienteng pogasuplay kan Dificelco sa mga consumidor.

Natural, an mga ini dae mapalugi y caipuhan na magcaigua nin tawo sa laog kan Dificelco tanganing hayahay sana an mga transaksyon, he! he! he!

Ano daw kung mga toltol na man na propesyunal o negociante an makaluwas na mga director, bako sanang mga retirado sa gobyerno na dae man nakasabot kung pano pigakarkula an presyo nin corriente?

Pabor na naman ini sa mga parapabakal nin voto na natubis na an tinagong sinsilyo na naresibi kan Mayo nueve.

Puede pa makabakal nin sarong boteng gin o sarong litrong pangkarga sa motor, lalo na kung iguang ayudang itao an mga backer, he! he! he!

*****

Duman palan sa kahadean ni alcalde Tarin sa Viga, pigabantayan ngonian kan mga magcapirang mga ciudadano an pagconstruir kan bag-ong municipio nin banwaan.

Maguiromdoman na nangutang an municipio nin ciento diez milyones pesos sa banko para gastoson sa nasabing modernong edificio.

Kung mahaman ini, iyo na siguro ini an pinakamahal na municipio sa enterong Isla Maogma, daog an municipio nin Caramoran na decada an inabot bago napahaman ni alcalde Glenda, daog an municipio nin Pandan, Baras y Virac.

Kung sisay man an nanggana kan contrata sa pagpatrabaho caini, tibaad mainitan sa pagmaan kan mga marigmat an mata, lalo na sa consejo municipal na soboot an mayoriya kapot kan nangganang bise mayor.

Ini kung dae madara sa paomok, pahanglas y iba pang paugay nin payo arog sa nangyaring pagbakal nin 9-in-1 na heavy equipment kan panahon, he! he! he!

*****

Minsan daa nagsumpa na sa puesto si Cong-elect Yoloyo, makibali pa daa ini sa oathtaking nin mga opisyales sa municipio nin Bato.

Entonces, ausente ini sa pasumpa kan duwang Cua y pag-iriba diyan sa convention center sa capitolyo.

Ini an opisyal na pagpoon kan durolac sa itaas, ta sagcod siguro matapos an termino kan bag-ong congresista, dae ini magakasaro ni Gob Boboy y Bise Gob Boss Te.

An hapot ngonian, makua daw kan dating alcalde nin Bato an mga alcaldeng aduman sa mga Cua, lalo na kung paonan niya nin mga proyecto?

*****

Dae pang anuncio an palasyo sa Batalay kung saen ma-oficina an elegidong congresista.

An sabi kan iba, diyan daa sa edificiong pigapatugdok ni Bise Gob Abundo sa tampad kan DAR sa Virac.

Dae man ini puede duman sa dating oficina ni Cong Hector ta dae man puede makimaherak sa capitolyo.

Ano daw kung duman na sana ini mag-oficina sa DPWH Catanduanes District Engineering Office, tutal an congresista man sana an pigasunod na amo, lalo na ta malakas daa si Yoloyo sa matucaw na bag-ong jefe sa central office?

O kung habo siya, magdestino duman nin parabitbit nin bag na kahangan nin kung ano, he! he! he!

*****

Pinapaguiromdom an gabos na duwang semana na sana kamong puede magkurahaw nin “Hector!!!” kung mag-brownout ang Dificelco.

Paka-odto nin Hunyo 30, iba nang pangaran an dapat na ikurahaw.

Sabi ning sarong consumidor, kung bako daang “Yoloyo”, “Sandara!!!”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: