burabod | efren ETASOR sorra:

NO VOTE-BUYING NO VOTE-SELLING

macusog na ang key

bawal magbacal ning boto

bawal magpabacal ning boto

 

tapos na ang negosyo

sa panahon ning eleccion

 

kung ika parabacal

kung ika gapabacal

kang SAGRADONG BOTO

pwede ka nang mapreso

 

kapitan! kapitan! kapitan!

oras na na kita magturuwangan

 

sa kadayadan kang satong banwa

ipa urug ang ley ning republika

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d