burabod | efren ETASOR sorra:

ANG KAHULUGAN NING POESÍA

ANG KAHULUGAN NING POESÍA

sa lambang rawit-dawit o poesía

ang adal na pwedeng makua

pirming dai makulang sa duwa

enot iyo ang literal

o ang gustong sabihon

kang mga pananaramon

ikaduwa, iyo ang mga kahulugan

kang mga figurativong pagpapahayag

imahe man, simbolo o verbo

adian man ang pinaka mensahe

na ginutos sa kadakulaan

kang bilog na kapahayagan

dangan, sa magka-aragid na tanog

saka ritmo ning sintimiento

ang rawit-dawit gaka-igwa

ning sadileng buhay, sadileng hiwas

kaya sa sainyang mga liriko

namundag ang angkop na harmonía

ning sarong orkestradong musika

kung saen gaka-sinagbuan

ang nagsurat buda ang gabasa

tanganing sinda mag-ibahan

tungkadon ang rarum ning ribtung

gawgawon ang mga magayon na bitoon

maglangoy sa taob ning emosyon

banggâon ang kabubuwaan ning panahon

o maki-harâhâan sa kapaributan

kaya sa lambang pagbasa ning poesía

(maski pilang uru-utro)

namimina ang mga nakatagong yaman

buhay, kagayonan, katotoohan

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: