Isip Isipon Ta qui Tang Tacio:

Hagayon man an mga basura sa 2022

Narabya an administrasyon ni alcalde Posoy sa mga ciudadanong dae gasunod sa “No Segregation, No Collection” policy sa basura.

Pirang aldaw daang dae kinua an tambak nin mabatang basura sa mga higad in tinampo, mga kanto, kudal asin lalo na diyan sa boulevard na oro aldaw pigalakaw-lakawan nin mga tawong gusto man makahangop kan marinas na hangin hare sa dagat.

Caya siguro nagmiriting an mga capitan del barangay kan nacaaguing semana sa municipio tanganing tokaron an bagay na ini.

Kinaagahan, igua nang mga taga-MENRO na gahagay kan mga patos nin basura, pigaseparar an papel asin nalalapa na basura duman sa plastic asin lata.

Alagad duman sana daa sa Sta. Cruz pati sa San Pablo ini ginibo.

Caya bahala na an mga capitan nin ibang barangay na hagayon man an saendang tambak nin basura.

Tinawan na man sinda ni alcalde Posoy nin poder na tawan nin penalidad an sisay man na residenteng mabalga sa ordinansa sa basura.

Sa ngonian, cotana igua na an cada barangay nin Materials Recovery Facility (MRF) na puedeng tambakan kan sineparar na basura o caya gamiton sa pagseparar nin basura na iguang bayad.

Habang dae pa nakakua nin tamang tambakan nin residual o tadang basura, an basura daa idara  kan municipio duman sa Temporary Residual Waste Containment Area sa Casoocan.

Saro daa ining edificiong daeng lanob pero iguang atop buda poste, na tinogdok sa halagang cabangang milyon nin kung sisay na contratista.

Kung hanggan noarin ini magamit sagcod na mapano, dae ta isi.

Ngonian, an apelar sa gabos na residentes nin Virac, lalo na sa banwa, magpoon-poon na magseparar kan saendang sabod na basura.

An nalalapa ikahang sa composter, o kahangan na may daga, tanganing palapaon asin tahoban naman nin daga para magin abono.

An puede pang ipabakal na bote, plastic, kahoy y iba pang recyclable materials itipon man tanganing iguang makabarik na cuarta.

An dapat nang isabod sa iba man na kahangan tanganing mahakot kan barangay.

Habang ga separar kamo nin basura, isipon asin hingohahon na sa Mayo 2022, hagayon man nin marinas an mga basura, ay sala, candidato na madalagan sa local na gobyerno asin sa pagca-presidente, senador y congresista, tanganing an talagang daeng pakinabang sa basurahan man talaga an dalagan.

*****

Marinas man an nagging paghampang kan tolong candidato sa pagca-presidente kan CatSU kan nacaaguing semana.

An solamente sanang naging aberya iyo an pagcaputol kan programa bago pa nakapresentar si Dr. Patrick Azanza.

Nagpalya an sound system pati na an internet, caya inabot nin halos veinte minutos bago nakapagtarara an aqui ni dating Presidente Rudy Azanza.

Kung ini sinadya o talagang aksidente, an Search Committee sana an makataram.

Alagad iguang huringhuding na saro daang harani sa kalaban na candidato an in-charge sa comitivang nagkapot kan online na parte kan programa, he! he! he!

Sabi kan mga nag-atender, kung kwalipikasyon sana an babasehan sa pagpili, lamang an hababa, he! he! he!

Pabor ini sa mga ogpok na mga empleyado y opisyales kan CatSU, ta bihira sinda makanagbo nin among mas hababa pa sa saenda, he! he! he!

Dai na bale daang daog sinda sa dunong asin abilidad, basta makalamang lamang nin diit sa tindog, he! he! he!

Ngonian, igua na daang binirilang na voto an sarong candidato y an osipon ngani kapot na daa an mayoriyang anom na voto.

Ang anom daang ini compuesto nin duwang babaye y apat na lalaki. An tolo daa kapot nin mga politico y an tolo man pinangakuan na nin bag-ong posisyon o pabor oras na makaluwas an saendang kagurubay.

Kung ini mangyari, halaton ta sana sa aga, ta iyo an aldaw na madesisyon an Board of Regents.

Magayon sigurong maisihan nin banwaan kung sisay an nagvoto sa kung arin na candidato, tanganing maheling kung toltol o bako an pagvoto.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: