Isip-Isipon Ta:

Magpa-COVID ka na sana

Nagsurat palan an OIC kan Catanduanes State University manongod sa nagluwas na osipon sa lugar na ini.

Segun sa saiya, dae man daa hinapot an saiyang oficina y an BAC kung talagang iguang reclamo an contractista sa pa-bidding y dae man daa sinda nacarecibe nin imbitasyon o reclamo sa bagay na ini.

Entonces, sabi ni OIC, tangani daang maprotegeran an malinig na reputasyon kan unibersidad, dapat daang harion an comentaryong nagluwas sa isyung nasabi y masalidahan nin gapariwanag kan tunay na nangyari segun sa unibersidad.

Enot, iguang basehan an osipon, ta lo mismong abogadong taga OPABA an naghinghing caini. Icaduwa, bako man itong malisyoso ta dae man nin sinahotan na salang gibo y dae man inapod na mga mahabas an mga taga-CatSU.

Magayon nganing harayo pa naisihan na kan mga nanunungdan na iguang nagreclamo, bagay na matao sainda nin oras para magpreparar kan saendang simbag.

Mayad nganing dae na dinagos kan OPABA an harampangan ta inabisuhan na caini an contratista na idiretso na an reclamo sa Ombudsman.

Sa pagheling kan cadaclan, lalo na sa laog kan unibersidad, dae man makaisi an BAC o an OIC kung iguang milagro sa mga pa-bidding lalo na kung nasa gilid-gilid sana an kusinero, he! he! he!

*****

Sige an lacop kan coronavirus sa isla.

Ngonian, bako sana daang mga pobre, politico o taga-ospital an naolakitan, igua na man an mga mayaman, bacong politico y ordinaryong taga-gobyerno.

Mantang gahanda pa an provincia sa pagpabakuna sa maabot na duwa o tolong bulan, an publico (dae cabali si Nestor ta dae na maolakitan) dapat na magsunod sa mga health protocols, sa pagsul-ot nin facemask asin face shield, paghugas nin kamot y pagdistancia sa ibang tawo afuera sa agom o kapamilya.

Dae na kita magparapilosopo o magpasipara sa mga kapagbootan na ini ta an mga health protocol iyo an maligtas sainyo sa COVID-19.

*****

Sa ngonian, duwa na sanang banwaan an dae pang ASF: an mga kahadean ni Mayor Olog y Mayor Romy sa norte.

Minsan pang mag-istrikto an mga autoridad sa border y dae palaogon an mga orig na hari sa ibang banwa pati na an rinuto o hilaw na carne, masakit mapugulan ang paglaog kan birus na ini.

Kung mismong an sapatos kan tawong nakapasyar sa origan na iguang ASF puedeng makadara kan helang, pan-ohon daw ini pag-abot sa border, ipababa an gabos na pasahero para ibuntog an mga sapatos sa disinfectant?

Saro pa, an mga ga-viajeng taga-Pandan y Bagamanoc siguradong makaon an sa dalan o caya sa Virac, kung saen iguang ASF. Kung an nakaon caini iguang birus, iduhay ini duman na sa harong ninda y puedeng makaolakit sa mga hayop. An tada man na rinutong binakal tibaad ibahog sa orig ta manghinayang an kagdara.

Kung igua man nin makaligtas na mga orig sa ASF, posibleng iyo itong aduman nang dati sa bukid, lalo na kung an gabahog dae man gapabanwa.

Harimbawang igua nang matigbak na orig dahil sa ASF, magayon na bunoon na an mga kataraning na orig tanganing mapakinabangan pa,

Kung saday pa an orig, ipalubong na sana sa mga taga-municipio ta mabawian pa an gastos sa cinco mil na bayad kan DA. Kung dakula, dudoon na nin kutsilyo, adobohon tanganing iguang pangsila sa laog nin sambulan.

*****

*****

Sabi kan mga eksperto, duwang klase an bakuna sa COVID-19.

An Pfizer y Moderna iyo an inaapod na MessengerRNA vaccines.

An Astra Zeneca, Sinovacm Sputnik, Sinopharm, Novavax y Jansen iyo an mga non-replicating vaccines.

An mRNA daang bakuna iguang bitbit na mga protina para  encaminaron an ginhawa na magibo pa nin protina y antibodies.

Ang non-replicating diit sana an bitbit na protina y dae na ini nagdadakul.

An mRNA vaccine bako daang bagay sa mga iguang allergy, mga gurang y mga tawong igua nang helang.

Kung habo mo magpabakuna ta natakot ka sa side effects, maghalat ka na sanang maolakitan nin coronavirus. Natural, kung igua ka nang COVID, dae  ka na bakunahan, he! he! he!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: