Mga pakinabang sa COVID-19

qui Tang Tacio

 

Dae nang maginibo an gabos kundi magsunod sa kapagbootan kan gobyerno sa panahon na ini nin COVID-19.

Ini kung gusto niyo pang makapabakal nin voto sa 2022.

Ngonian, dae ngona maglamyerda sa luwas.

Dae nang bulang, kaya hanggang himas na sana nin maldos an mga adik sa sultada y derby. Magbakal sana daa tabi nin limang tablang paracetamol ta tibaad calenturahon kamo, he! he! he!

Dae nang irinoman sa luwas, masque sociedad bawal, ta tibaad makakua ka nin coronavirus sa patagay-tagay. Mas mayad bang itago na ngona an Ginebra, lalo na kung maubos na an tagong alcohol.

Ta an gabos na municipio madeclarar na nin curfew, kaipuhan nasa harong na an gabos bago pa mag-alas nueve. An mga mainom nin patago o mabisita sa Calle Mabole nin dis-oras, dapat alas cuatro gapoon na.

*****

Kakasuhan palan daa nin DPWH regional office an mga responsable sa pagka-abara kan soil testing sa lugar na totogdokan kan duwang evacuation center duman sa Viga y Pandan.

Segun sa chismosong taga-DPWH, dae daa pinalaog an mga tawong magibo caini ta an gustong sabihon daa sa Viga, an daga pagsadiri nin Department of Health. Alagad, segun sa mga nacaisi, sadiri palan ini nin municipio.

Duman man sa Pandan, habo daa an sarong amo sa capitolyo na ibogtak an evacuation center sa laog kan breeding center ta igua pa daang planong gibohon duman.

Alagad dae na man nin naguinibo an duwang mga contraryo ta tinawan na nin deadline kan NDRRMC na dapat gibohon na an evacuation center o kung dae, iribod an fondo.

Treinta milyones pesos an fondo sa cada evacuation center, na puede na cotanang gibohon na quarantine area kung nahaman na.

Sa Virac, sagcod ngonian dae pa nagamit an cincuenta milyones pesos na evacuation center na proyecto kan DPWH regional office. Haen na daw an contratista caini, project engineer o an director na nag-anunciong haman na an edificio?

*****

Narabya an mga taga-PHO y ospital ta dae daa nasunod an cotana marinas na sistema bilang preparasyon sa COVID-19.

Dae man daang halaga an mga training na itinao kan DOH sa mga Barangay Health Emergency Response Team (BHERT), ta an mga nag-abot na mga nag-evacuate haring Maynilang Kayganda, sige sanang lamyerda sa saendang barangay, daog pa an mga bakasyonista.

Cotana daa, awat nang pinasunod an paglista nin mga pasahero sa ferry boat tanganing hababa sana an pila paluwas sa lantsa. An problema, inabot na nin anuncio sa community quarantine caya an mga gatagbong pulis y mga taga municipio sa pier gamo-gamo sa paglista kan temperatura y mga pangaran kan mga pasahero.

Nasa mga capitanes na ngonian an esfuerzo tanganing maisihan kung sisay an mga bag-ong abot sa saendang lugar na dapat ma-quarantine sa harong.

Dae man daa caipuhan na bantayan an mga ini kundi mabisita cada aldaw para maisihan na daeng namateng calentura o trangkaso.

*****

Puede pa man palan magmisa an mga padi sa mga harong. Puede man ninda ikahang sa facebook live an saendang mga misa para sa benepisyo kan mga paradasal.

Mabawasan natural an koleksyon ta dae nang kokolektahan, caya inaapodan an gabos na an limos ipaagui na sana sa cellphone load, Smart Padala o Palawan Express, he! he! he!

Igua daang ipaluwas na mga cellphone number sa Semana Santa para sa mga makumpisal nin saendang mga kasal-an. Puedeng i-text an mga ikumpisal na ini, an itaong pagsolsol i-text man kan padi. Dae sana tabi pagdetalye an mga kasal-an asin mga hinanakit sa buhay ta tibaad makasuhan pa kamo ning libel, he! he! he!

Ta bawal man an pag-oromon-omon, dae nang mapasugal sa mga gadan. Bawal na an pagviaje, caya dae na man nin hahalaton na kapamilya. Ilubong na diretso paka duwang banggui, tipid na sa pamirindal, makaiwas ka pa sa helang.

An saro sa mga afectado iyo an mga amo nin agencia de gobyerno sa isla na an harong nasa ibong. Kung uya pa sinda kasu udma, dae na sinda makaparibod. Mayad man tanganing adyan pirmi bakong sigeng larga nin Viernes na odto, malaog Lunes man na odto, lugi an publico (cabali an familia ni Nestor).

An pinakalugi sa gabos sa pagdeclarar kan enhanced quarantine na ini iyo an mga pobre. Ta bawal na cotana an tricycle, jeep o van, dae sindang masakyan pasaod. Puede man makisakay sa kanatad, alagad puede sindang sayumahan por sobre sa social distancing.

Mayad an mga iguang sasakyan, lalo na an mga iguang tagong cuarta, ta puede sana mamakal kung noarin ninda caipuhan.

An mga masuerte sa gabos iyo an mga politico. Atang igua nang imong reserba sa 2022, madari pang makalusot sa checkpoint ta tinted an mga sasakyan, nakatimbre pa sa autoridad.

Puede pa sindang magpatago sa harong, mapaskil sana nin karatulang Home Quarantine” dae na puedeng distorbohon nin mga makihagad nin tabang na mga votante, he! he! he!

Ang problema sana, tibaad ipamibi kan mga dae natawan na an mga nagkinuripot maolakitan nin COVID-19, he! he! he!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d