Daeng PUI o PUM sa albularyo

qui Tang Tacio

Magiging mga milyonaryo palan an mga familia kan mga COVID-19 frontliners kung since matigbak sa helang na ini bago matapos an taon.

Segun sa GSIS, tinawan ninda nin tig-cabangang milyon na life insurance an cada frontliner y si Pay Digong nagdagdag pa nin sarong milyon harimbawang ika maotsan sa COVID-19.

Kung balihon pa an mga dati nang benepisyo, masobra sa sarong milyon an makubra para pag-iriwalan, ay sala, pagbarangaon kan mga nahubon na miembros nin familia.

Ini mangyayari sana kung ika frontliner na miembro nin GSIS.

An mga contractual na empleyado y mga volunteers, dae cabali sa GSIS caya dae sindang cabangang milyon. An makaabot sana sa sainda, lalo na kung nasa pribadong sector, iyo an sarong milyon na panuga ni Pay Digong.

Alagad, ngata man ta an mga frontliner mag-apura maolakitan nin COVID-19? Masiram an buhay sa kinab-an, minsan pa dae ka nakaluwas sa harong

Caya pasensiya an gobyerno kung aban-aban sana an hagad nin mga PPE kan mga personajes sa mga ospital.

Masakit magadan sa panahon na ini, atang duwang banggui sana an lamay, iduhor pa saimo an limos na nakasupot sa plastic, dae pang mamam, dae ka pa mimisahan sa simbahan, dudulagan pa nin enterong barangay an saimong mga kaibahan sa harong. Dae ka man pati pagibohan nin rebulto kan saimong oficina.

Tanganing makarikay sa caherac-herac na futurong ini kung igua kang namati, maghapit ngona sa albularyo, dae ka na i-confine, bako ka pang PUI, he! he! he!

*****

Dae masabotan an mga reglamentong pinaluwas kan manlaenlaen na agencia de gobyerno y mga LGU.

Igua pa daang liquor ban, segun sa orden nin Virac, alagad puede na daang magpabakal nin alak  Caya nagpaburukod an mga nagselebrar nin kapiyestahan sa mga tindahan na igua pang agua de pataranta.

An ibang barangay, rinungkab na an mga harang na pinangkudal sa kalsada, alagad an ibang capitanes habo ta tibaad daa makalaog pa an coronavirus.

Atang dae na magapirila para magkua nin quarantine pass, an gusto man kan iba ibalik ini tangani daang malimitaran an tawo sa mga tindahan y saod.

Saro pa ining bawal an backride. Cotana tugotan man ini kung an kasugnod kan drayber iyo an saiyang agom, tugang o magurang na nasa edad 21 sagcod 59, ta an mga ini dati nang gairiba sa harong, o caya magkaibahan sa trabaho na saro sana an estaran.

*****

Ngonian na makatrabaho na an cadaclan y naubos-ubos na man an panaltag na relief, magayon na reparohon an mga naginibong aksyon kan mga local na gobyerno.

Minilyon na cuarta na hare sa mga buwis na binayad kan taxpayers, an mga middle class, an ginamit para sa panaltag nin relief pati na an SAP na tinaltag sa mga pobreng an bayad sana sa tax iyo an mga sales tax na nakapatong sa presyo nin barakalon.

Cuarta ini nin publico (cabale an mga nahubon ni Nestor), caya magcacanigo na marepaso kung nangain an mga ini, kung tama an prosesong ginamit sa paggastos o pagbakal nin mga pinanaltag, o kung mga tunay na nangangaipo an nacarecibe, bako sanang mga kaalyado ni capitan.

Helingon na marinas kan COA kung tama nanggad an pagbakal nin bagas, delata, gatas, Milo, health kits, PPEs y mga equipaje, pati na an pagpa-cater kan mga pagkaon para sa mga frontliner.

Sabi ngani kan mga Intsik, pirming iguang oportunidad sa calamidad, caya dapat maisihan ta kung an para sa COVID-19, dae nakapunta sa CAVIG-19, pwe!

*****

Sayang na binawi kan IATF an permiso sa mga simbahan na makamisa na sa GCQ.

Puede man cotanang pasunodon an social distancing na kinakaipuhan, dos metros o caya tolo sanang tawo sa cada bangkong luhodan.

Kung bibilangon kan sacristan kung pilang bangko an puedenh tocawan, entonces puedeng maisihan kung pira sanang tawo an puedeng palaogon sa simbahan sa cada misa.

Gibohon na cada  barangay o cabohan an palaog sa mga tawong puede sana magsimba sa cada misa, saro sa agang 6:30 AM y saro sa sa pagkahapon 5:30 PM. An sobra paparibdon, tanganing masirahan an simbahan.

Awat nang paha an mga calag nin tawo sa tinapay nin buhay na makukua sana sa pag-atender nin misa sa simbahan.

Iyo, puede ka magdangog sa radyo o caya magheling sa TV, selpon o computer. Alagad iba man siempre an pagmati kan nasa harong ka nin Kagurangnan.

Porbahe daw pagcaon nin ice candy na dae hahareon an patos….

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d